WOZ-waarde stijgt: een goed moment om een woning te schenken?

Woning schenken tegen WOZ-waarde

Afgelopen maanden zijn de WOZ-beschikkingen weer op de deurmat gevallen. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de prijzen van koopwoningen in het afgelopen jaar met gemiddeld 9,5% zijn gestegen. De verwachting is dat de WOZ-waarden van woningen komende jaren ook zullen stijgen. Daardoor kan het nu een goed moment zijn om een woning te schenken tegen WOZ-waarde.

Woning schenken tegen WOZ-waarde

Bij de schenking van een woning wordt de schenkbelasting geheven over de WOZ-waarde. De voor een schenking te hanteren WOZ-waarde van een woning is doorgaans lager dan de op het moment van schenking bepaalde werkelijke waarde. Indien dit bij u het geval is, is het schenken van een woning een fiscaal aantrekkelijke manier om vermogen over te hevelen naar (bijvoorbeeld) uw kinderen. Het verschil tussen de lagere WOZ-waarde en de hogere waarde economisch verkeer wordt dan immers onbelast van schenkbelasting overgeheveld naar de ontvanger.

Of is verkopen beter?

Let op dat schenken tegen WOZ-waarde met name interessant is voor woningen die ter belegging worden aangehouden en niet voor woningen die tot hoofdverblijf van de schenker dienen. Het kan ook zijn dat de WOZ-waarde van de woning hoger is dan de waarde in het economische verkeer. Dan is het nog steeds mogelijk de woning over te dragen aan uw kinderen, maar kan het verstandiger zijn de woning te verkopen (tegen de waarde in het economische verkeer) en hen vervolgens een deel van de koopsom te schenken. Daarnaast kan het in een dergelijke situatie lonen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, alvorens de woning toch te gaan schenken.

Woning fiscaal optimaal overdragen

Er zijn verschillende opties om een woning fiscaal optimaal aan uw kinderen over te dragen.  Mocht u van plan zijn om een woning aan uw kinderen over te dragen of bent u van plan uw kinderen op een andere manier financieel bij te staan?  Neem dan gerust contact op met onze estate planner van het team Belastingadvies: Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.