Wijzigingen in de 30%-vergoedingsregeling in 2019

 

De 30%-vergoedingsregeling biedt de mogelijkheid aan Nederlandse werkgevers om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag van 30% van het fiscale loon onbelast aan werknemers verstrekken. Dit dient als compensatie van de extraterritoriale kosten die de werknemer maakt om in Nederland te komen werken.

Tot voor kort was de looptijd van een 30%-vergoedingsregeling voor een werknemer acht jaar. Per 1 januari 2019 is dit echter veranderd en wordt de looptijd teruggebracht naar vijf jaar. Die verkorting geldt zowel voor nieuwe aanvragen als voor werknemers die de 30% vergoedingsregeling al toepassen. Wel is overgangsrecht geregeld voor werknemers voor wie de 30%-vergoedingsregeling zou aflopen in 2019 of in 2020. Voor deze groep geldt dat de 30%-vergoedingsregeling nog maximaal twee jaar mag worden toegepast. Voor hen mag de werkgever de 30%-regeling dus nog toepassen, totdat de looptijd op basis van de oude wetgeving zou verlopen. Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe regeling van vijf jaar voor iedereen.

Criteria: salarisnorm

Een van de criteria van de 30%-vergoedingsregeling is het jaarlijks voldoen aan de minimale salarisnorm. In 2019 is deze inkomensgrens vastgesteld op € 37.743 belastbaar inkomen per jaar. Voor werknemers onder de 30 jaar die in het bezit zijn van een Nederlandse of een vergelijkbare buitenlandse mastertitel geldt een inkomensgrens van € 28.690 belastbaar inkomen in 2019.

Mocht u vragen hebben over deze regeling of over andere loonbelasting gerelateerde onderwerpen ten aanzien van uw onderneming, neem dan gerust contact op met de salarisadministratie van Joanknecht via salarisadministratie@joanknecht.nl of op telefoonnummer +31 (0) 40 240 9526.