Wijzigingen Belgisch erfrecht

Recentelijk zijn de Belgische adviseurs Griet vanden Abeele en Alain van Geel van het fiscale advocatenkantoor Tiberghien bij ons op bezoek geweest om ons bij te praten over de actualiteiten in het Belgisch erfrecht en huwelijksvermogensrecht.

Per 1 september 2018 is het nieuwe Belgische erf- en huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Daarnaast is ook de Vlaamse erfbelasting hervormd. Naar aanleiding van deze wijzigingen kan actie noodzakelijk dan wel gewenst zijn. De wetswijziging kan ook gevolgen hebben voor inwoners van België met een Nederlandse nationaliteit.

Mogelijkheden en aandachtspunten

Het nieuwe Belgische erfrecht is van toepassing op alle nalatenschappen die op of na 1 september 2018 openvallen. Daarnaast is het nieuwe erfrecht ook van toepassing op schenkingen die vóór 1 september 2018 zijn gedaan door iemand die na 1 september 2018 overlijdt. Het nieuwe Belgische huwelijksvermogensrecht is van toepassing op huwelijken, wijzigingen aan het stelsel en echtscheidingen ingeleid na 1 september 2018.

Wat zijn de nieuwe mogelijkheden en belangrijke aandachtspunten vanaf 1 september

  • Erfovereenkomsten: per 1 september 2018 is het mogelijk voor families een erfovereenkomst te sluiten. Deze erfovereenkomst geeft de mogelijkheid om rechtsgeldig en in alle openheid afspraken te maken over de (toekomstige) nalatenschap van de erflater. Dit is een unieke ervaring voor Nederlanders, aangezien het in Nederland wettelijk verboden is bindende afspraken te maken over een nog niet opengevallen nalatenschap.
  • Hernieuwde beoordeling van Belgisch huwelijkscontract met een “Nederlands” finaal verrekenbeding. De verrekenvordering is niet langer aftrekbaar in de toekomstige nalatenschap, waardoor de estate planning tot een andere uitkomst dan voorzien leidt.
  • Schenking tussen echtgenoten: vanaf 1 september is dit niet langer mogelijk als voorschot op het erfdeel.

Horizontale planning

De advocaten van Tiberghien hebben het belang aangekaart van de horizontale planning tussen echtgenoten. Dat betreft de techniek waarbij de rechten van de langstlevende echtgenoot worden gemaximaliseerd, terwijl rekening wordt gehouden met een optimale fiscale last. Met name vanwege het wegvallen van de aftrekbare schuld uit het finale verrekenbeding is het belangrijk de alternatieven te verkennen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Contact

Vanwege ons internationale netwerk kunnen wij voor u bekijken op welke wijze bovenstaande Belgische wetswijzigingen op uw situatie invloed hebben. Vervolgens kan de wenselijke actie ondernomen worden. Meer weten? Neem contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.