Wijziging WBSO-aanvraag mogelijk door coronacrisis

wbso aanvraag wijzigen ivm coronacrisis

Zijn door de coronacrisis uw R&D-plannen gewijzigd? Dan is het onder voorwaarden mogelijk een bestaande WBSO-aanvraag voor 2020 te wijzigen. Het doel van deze versoepeling is ondernemers te steunen die op korte termijn S&O-projecten willen starten om de coronacrisis te bestrijden. Dus uw WBSO-aanvraag wijzigen kan nu!

Wijzigen van een WBSO-aanvraag

Door de versoepeling is het mogelijk om de periode waarvoor al een WBSO-aanvraag is ingediend, in te korten en een nieuwe aanvraag in te dienen. Ook als al een S&O-verklaring is ontvangen, kan de periode van de S&O-verklaring worden ingekort.

Voor het inkorten van een WBSO-aanvraag en het indienen van een nieuwe aanvraag geldt een aantal voorwaarden:

  • de looptijd van zowel de ingediende aanvraag als de nieuwe aanvraag is minimaal drie maanden;
  • terugwerkende kracht is niet mogelijk; de nieuwe aanvraag start de maand na indiening;
  • de versoepeling geldt vanaf 24 april tot en met 30 september 2020.

 

Melding realisatie WBSO 2019

Eerder heeft het RVO bekendgemaakt dat ook de deadline voor het melden van de WBSO-realisatie over 2019 verlengd is van 1 april 2020 tot 16 juni 2020. Lees daarover hier meer.

Aanvraag indienen

Gewijzigde WBSO-aanvragen kunnen via het eLoket worden ingediend. Uiteraard kunnen wij u ook helpen met de aanvraag. Neem hiervoor contact op met een van onze belastingadviseurs.