Wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw

 

Het kabinet heeft een voorstel gedaan om de kleineondernemingsregeling (KOR) in de btw te wijzigen. Hiermee wordt gestreefd naar een vereenvoudiging, met als doel om de administratieve lasten voor startende ondernemers en ondernemers met een beperkte omzet te verminderen. Het kabinet stelt voor om de KOR te vervangen door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB). Deze regeling zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden.

Huidige situatie

In de huidige KOR is sprake van een belastingvermindering wanneer (na aftrek van de voorbelasting) door de onderneming minder dan € 1.883 btw betaald hoeft te worden. Ook moet sprake zijn van een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. Bij een te betalen btw-bedrag dat lager is dan € 1.346 hoeft in zijn geheel geen btw-afdracht plaats te vinden, bij een btw-bedrag tussen € 1.346 en € 1.883 is sprake van een vermindering.

Situatie vanaf 2020

Bij de nieuwe regeling zal niet langer onderscheid worden gemaakt tussen verschillende rechtsvormen: ook rechtspersonen als de bv kunnen van de OVOB gebruik maken. Ook wordt niet langer een selectie gemaakt gebaseerd op de te betalen btw, maar op het bedrag van de omzet. In België geldt een omzetgrens van € 25.000, Duitsland hanteert € 17.500 en in Luxemburg wordt € 30.000 als grens gehanteerd. Naar verwachting zal in Nederland een soortgelijke grens worden gehanteerd.

Ook kunnen ondernemers zelf kiezen om van de OVOB gebruik te maken, waar de KOR verplicht werd toegepast. Ondernemers die voor de OVOB kiezen, hoeven geen btw-aangifte te doen en brengen geen btw in rekening bij hun afnemers. Wel zal de btw die wordt betaald over gemaakte kosten, in de nieuwe regeling niet langer aftrekbaar zijn.

Gevolgen voor de praktijk

De nieuwe regeling voor kleine ondernemers houdt opnieuw een administratieve lastenvermindering in voor ondernemers die onder de omzetgrens blijven. Wel kan bij de huidige KOR de btw op gemaakte kosten in aftrek worden gebracht. Bij de nieuwe regeling zal dit niet langer het geval zijn, wat een hogere belastingdruk inhoudt voor ondernemers die onder de regeling vallen.

Heeft u vragen over de gevolgen van deze regeling voor uw onderneming? Neem dan contact op met onze btw-specialisten via btw@joanknecht.nl.