Wijziging bijtelling bij meer dan één auto van de zaak

De fiscale bijtelling gaat per 1 januari 2022 veranderen voor werknemers aan wie meer dan één auto van de zaak ter beschikking staat. De verandering is alleen van toepassing op ter beschikking gestelde auto’s waarvoor door de werknemer geen sluitende rittenregistratie is bijgehouden en de werknemer geen verklaring geen privégebruik bezit.

Normale bijtelling

Een werkgever die zijn werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, telt hiervoor een bedrag op bij het loon van de werknemer. Dit is de bijtelling. De bijtelling wordt bij het loon van de werknemer opgeteld omdat de werknemer een voordeel geniet van de auto die eveneens privé gebruikt mag worden.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het bijtellingspercentage voor auto’s die geen of nauwelijks Co2 uitstoten is lager dan voor auto’s die meer Co2 uitstoten. Over het loon inclusief de bijtelling wordt de loonbelasting berekend die de werknemer moet betalen.

Indien de werknemer de auto niet privé mag gebruiken of slechts voor minder dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt, is de bijtelling niet van toepassing indien de werknemer een sluitende rittenregistratie bijhoudt en een verklaring geen privégebruik bezit. Indien de rittenregistratie niet sluitend is of de werknemer geen verklaring heeft, moet bijtelling toegepast worden door de werkgever. De verklaring geen privégebruik dient de werkgever in de salarisadministratie te bewaren.

Meer dan één auto van de zaak

De bijtelling voor werknemers aan wie meer dan één auto van de zaak ter beschikking is gesteld, is gewijzigd. Uiteraard wordt alleen bijtelling gerekend voor auto(’s) waarvoor geen rittenregistratie is bijgehouden en waar geen verklaring geen privégebruik voor is aangevraagd. In het geval een werknemer meer dan één auto van de zaak bezit en slechts één auto eveneens privé gebruikt, is onderstaande nieuwe regelgeving niet van toepassing.

In de oude regelgeving werd in het geval van meerdere auto’s die eveneens privé worden gereden, gekeken naar de cataloguswaarde van de auto’s. De bijtelling van de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde werd meegenomen. De auto met de hoogste cataloguswaarde is niet per definitie de auto met de hoogste bijtelling.

In de nieuwe regelgeving wordt gekeken naar de hoogte van de bijtelling per auto in plaats van enkel de cataloguswaarde van de auto’s en naar het aantal rijbewijzen in het gezin van de werknemer.

Gezinssituatie van de werknemer van belang bij nieuwe bijtelling

Vanaf 1 januari 2022 is de bijtelling van meer dan één auto van de zaak niet meer alleen afhankelijk van de hoogte van de bijtelling van de auto’s maar ook van de gezinssituatie van de werknemer. Is de werknemer alleenstaand of de enige persoon in het gezin met een rijbewijs, dan wordt slechts één keer bijtelling meegenomen. De werkgever past dan de bijtelling toe van de auto waarvoor deze het hoogst is.

Zijn meer personen in het gezin van de werknemer in het bezit van een rijbewijs, dan moet bijgeteld worden voor evenveel auto’s als rijbewijzen. Ook hier geldt deze regel alleen als geen rittenregistratie wordt bijgehouden en/of geen verklaring privégebruik aanwezig is.

Voorbeeld

Een werknemer heeft op 1 januari 2022 drie auto’s van de zaak. Het gezin bestaat uit de werknemer en zijn partner, beiden in het bezit van een rijbewijs. Voor geen van de drie auto’s wordt een rittenregistratie bijgehouden. De werknemer ziet op zijn loonstrook een bijtelling voor de twee auto’s met de hoogste bijtelling.

Meer informatie

Voor vragen over bijtelling van een of meer auto’s van de zaak kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs rechtsboven op deze pagina (mobile devices: onderaan). Wij staan u graag bij.