Wijzigen relatiestatus, wijzigen testament?

Wijzigen relatiestatus wijzigen testament

Met een testament kunt u uw wensen op het gebied van de verdeling van uw erfenis vastleggen. In beginsel brengt dit tevens duidelijkheid voor de nabestaanden met zich mee. Echter, wanneer uw persoonlijke omstandigheden wijzigen, kunnen ook uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap wijzigen. De uitwerking van uw ‘oude’ testament kan in dat geval anders uitpakken dan wat u nu voor ogen heeft.

Wettelijk erfrecht versus testament

Indien u geen testament heeft, bepaalt het wettelijk erfrecht wie bij uw overlijden uw erfgenamen zijn. In beginsel zijn dit uw partner (gehuwd of geregistreerd partnerschap) en uw kinderen, ieder voor gelijke erfdelen.

Indien het wettelijk erfrecht niet voldoet aan uw wensen, biedt een testament uitkomst. Hiermee kan in grote mate afgeweken worden van het wettelijk erfrecht. Het testament gaat dan voor.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw persoonlijke omstandigheden wijzigen na het opstellen van een testament, door bijvoorbeeld een echtscheiding of door het aangaan van een (nieuwe) relatie, waardoor eventueel stiefkinderen tot uw gezin gaan behoren. Het is dan belangrijk om na te gaan of de inhoud van uw testament nog overeenkomt met uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap. Zo kan het zijn dat u het wenselijk vindt om uw nieuwe partner tot erfgenaam te benoemen of dat u bij een echtscheiding wilt vastleggen dat uw vermogen nooit (via uw kinderen) bij uw ex-partner terecht kan komen.

Uitspraak rechtbank Den Haag

Eerder dit jaar heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak waarbij een vrouw het testament van haar overleden partner aanvocht. Man en vrouw waren, tot het overlijden van de man in 2018, reeds 12 jaar geregistreerde partners. Er zijn nooit partnerschapsvoorwaarden opgesteld. De man was eerder gehuwd geweest en had destijds een testament laten opstellen waarin stond dat zijn twee zoons enig erfgenaam waren van zijn nalatenschap. Omdat er geen partnerschapsvoorwaarden waren, bestond de nalatenschap uit de helft van het gezamenlijk vermogen van de man en de vrouw, waardoor deze uitspraak voor de vrouw bijzonder nadelig was.

Omdat het hier een oud testament betrof, zou het zo maar kunnen zijn dat de man dit testament over het hoofd heeft gezien toen hij zich afvroeg of hij zijn nalatenschap goed geregeld had. Op basis van de wet zou zijn nalatenschap namelijk wél bij zijn partner terecht zijn gekomen via de wettelijke verdeling en hadden de zoons moeten wachten op hun erfdelen tot het overlijden van de vrouw. Maar omdat het testament leidend is, verkrijgt de vrouw niets uit de nalatenschap van haar partner.

Deze verrassing had voor de vrouw voorkomen kunnen worden door (tijdige) aanpassing van het testament van de man of het opstellen van partnerschapsvoorwaarden.

Tot slot

Wilt u meer weten over de (fiscaal) juridische gevolgen van een wijziging van uw persoonlijke situatie voor de uitwerking van uw testament? Wij zijn u graag van dienst. Het is altijd een goed idee om eens in de vijf jaar kritisch te kijken naar uw testament, om vast te stellen of de inhoud nog bij uw huidige wensen past. Neem gerust contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail via gvree@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9440.