Staatssecretaris Wiebes Wiebeswetgeving en buitenland blog Maarten Foppen Joanknecht

Wiebeswetgeving en buitenland – wat kunt u doen nu duidelijkheid uitblijft?

Wiebeswetgeving en buitenland – wat kunt u doen nu duidelijkheid uitblijft?

5 september 2017

Afgelopen week sprak ik een cliënt uit België. Jarenlang pensioen opgebouwd tijdens zijn werkzame leven in Nederland. Een substantieel pensioen dat deels door derden wordt betaald en deels door de eigen bv. Dat pensioen uit de eigen bv wil iedereen graag vereenvoudigen maar hoe moet dat voor iemand die in België woont? Staatssecretaris Wiebes heeft beloofd hier met zijn Belgische ambtsgenoot over te praten maar sindsdien is het radiostilte. De hoge, en fiscaal dure, pensioenuitkering loopt nog steeds door. Kan hier nu iets aan gedaan worden?

De hoofdregel nu

Het belastingverdrag tussen Nederland en België geeft het woonland (voor mijn cliënt dus België) in principe het recht om belasting te heffen over pensioenuitkeringen. Alleen als in België erg weinig belasting wordt betaald en de uitkering meer is dan € 25.000 gaat Nederland ook belasting heffen. Gelukkig was dat niet het geval.

 

De eerste mogelijkheid van Wiebes: afkopen

In tegenstelling tot Nederland kent België al langer de  mogelijkheid om pensioen geheel of gedeeltelijk af te kopen. Daarbij is wel van belang of het al is ingegaan. Als het nog niet is ingegaan wordt de afkoop geheel belast tegen de normale Belgische tarieven. Voor ingegane pensioenen kent België echter een schappelijker tarief van circa 17%. Op zich lijkt afkopen van een ingegaan pensioen dus nog niet zo onaantrekkelijk. De Belgische 17% is nog minder dan je onder het Wiebes-scenario in Nederland kwijt zou zijn. Let echter wel op de adder in het belastingverdrag: als er in België weinig wordt betaald en de uitkering is meer dan € 25.000 (wat bij een afkoopsom vrijwel altijd het geval is) dan mag Nederland ook heffen. Per saldo zou je dan wel eens op een gelijke uitkomst kunnen komen met iemand die in Nederland woont.

 

De tweede mogelijkheid van Wiebes: omzetten in een spaarproduct

Het is nu ook mogelijk om het pensioen om te vormen tot een variant waarbij in twintig jaar wordt uitgekeerd, vanaf AOW datum en geïndexeerd met het rendement op staatsobligaties. In Nederland is dit vaak een aantrekkelijk alternatief omdat er per saldo minder belasting betaald wordt dan bij het handhaven van het pensioen maar aan de andere kant niet ineens een fors bedrag aan belasting hoeft te worden afgetikt.

 

Maar wat als je in België woont. Dan wordt het moeilijk. Het is niet duidelijk wat de Belgen van dit spaarproduct vinden. Voorlopig gaat men ervan uit dat ze dit als een lening op afbetaling zien. En het omzetten van pensioen naar deze lening zou dan wel eens als een afkoop gezien kunnen worden. Maar als dan wordt afgelost, of vanuit Nederlands perspectief, het spaarproduct wordt uitgekeerd, leidt dat dan ook tot heffing? In Nederland is dat wel het geval, in België echter niet. In deze situatie zou er dus wel eens sprake kunnen zijn van dubbele heffing zonder oplossing. In België moet bij het omzetten betaald worden en in Nederland bij het uitkeren.

 

Conclusie

Op dit moment lijkt de tweede Wiebes mogelijkheid dus niet interessant. Als voor de eerste variant wordt gekozen is de Belgische heffing al dezelfde als in de tweede variant. Bij die keuze krijg je er nog Nederlandse heffing bij. Eigenlijk een lose-lose situatie dus. Hopelijk komt hier nog meer duidelijkheid over want anders kunnen veel mensen uit de doelgroep geen goede keuze maken.

Maarten_Foppen-90x90

Geschreven door Maarten Foppen.

Partner pensioenadvies

Maarten is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9411 en per e-mail op mfoppen@joanknecht.nl.