WHOA aangenomen door Eerste Kamer

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is op dinsdag 6 oktober jl. door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. De WHOA houdt in dat voor ondernemers in zwaar weer een extra instrument beschikbaar is om een faillissement te voorkomen en zo verdiencapaciteit voor het bedrijf en zijn werknemers te behouden.

Aangenomen door Eerste Kamer

De wet werd eerder dit jaar al door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft na uitgebreid onderzoek op 29 september 2020 het eindverslag uitgebracht. De Eerste Kamer heeft op 6 oktober de WHOA als hamerstuk aangenomen, ofwel zonder stemming aanvaard. Naar verwachting zal de wet op 1 januari 2021 in werking treden. Via volgende link kunt u de stand van zaken van de Eerste Kamer volgen en documenten inzien.

WHOA – wat houdt deze wet in?

De WHOA maakt het mogelijk om de schulden te herstructureren door met schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord te sluiten. Bovendien stelt de WHOA u als ondernemer in de gelegenheid om de schuldeisers die niet willen meewerken aan een onderhands akkoord, te dwingen om dat wel te doen. Het bedrijf hoeft dus niet failliet te gaan. In een eerder gepubliceerd artikel kunt u in meer detail lezen wat de WHOA inhoudt.

Hoe werkt de WHOA?

De WHOA werkt als volgt: u neemt als bestuurder van uw bedrijf zelf het initiatief om tot een akkoord te komen met schuldeisers en zelfs met eventuele andere aandeelhouders. U speelt dus een actieve rol bij de totstandkoming van het plan om uw onderneming weer toekomstbestendig te maken. Dit doet u door een voorstel te maken voor een financiële herstructurering van uw bedrijf. Meer weten? Lees dit artikel.

Vragen?

De recovery adviseurs van Joanknecht staan u en uw onderneming graag bij. Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of met Frank Driessen, partner Forensics & Recovery, per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9438.