Kleine pensioenen

Wetsvoorstel kleine pensioenen

 

Bijna iedereen heeft er een; een klein pensioen uit een tijdelijke baan of een vakantiebaantje. Voor pensioenuitvoerders (pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij) is het administreren hiervan kostbaar. En voor u is het ook nauwelijks meer te overzien. Een oplossing lijkt nu nabij.

Aantal kleine pensioenen neemt toe

Een baan was vroeger misschien niet altijd voor het leven maar dienstverbanden waren vaak wel lang. Als gevolg van de  flexibilisering in de arbeidsmarkt zijn dienstverbanden korter en werken veel mensen ook vaak (tijdelijk) als zelfstandige, uitzendkracht of via payrolling. Het gevolg is dat het aantal kleine pensioenen (max € 467 bruto per jaar) alleen maar toeneemt. De uitvoeringskosten (en daarmee dus ook het pensioen) worden dus alleen maar duurder. Pensioenuitvoerders mogen op dit moment kleine pensioen afkopen maar ook dat levert kosten op. Bovendien houden mensen met veel kleine baantjes op deze manier natuurlijk geen pensioen over.

Overdragen van kleine pensioenen

Op korte termijn komt hier naar verwachting verandering in. Pensioenuitvoerders krijgen straks de mogelijkheid om deze kleine pensioenen automatisch over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Vanzelfsprekend moet die er natuurlijk wel zijn maar in veel gevallen is dat wel zo. Per saldo ontstaat hiermee een gemakkelijke samenvoeging voor de werknemers. Het pensioen gaat als het ware de werknemer in zijn hele carrière volgen. Hele kleine pensioenen (tot € 2 per jaar) mogen volgens het wetsvoorstel vervallen.

Gevolgen voor u als werkgever?

De uitwisseling van gegevens zou via het nationaal pensioenregister moeten gaan lopen. Daar wordt de nieuwe pensioenuitvoerder geregistreerd en dan weet de oude aan wie het pensioen moet worden overgedragen. De (administratieve) lasten voor de werkgever blijven dus beperkt. Doelstelling is om een en ander in 2018 te laten ingaan.