Wet Arbeidsmarkt in Balans – wat gaat er veranderen?

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) definitief in werking. De WAB brengt belangrijke wijzigingen in de regels voor flexwerk en ontslag met zich mee. Op die manier beoogt de wetgever de balans tussen vaste en flexibele arbeid te verbeteren. Maar wat gaat er nu veranderen? Wij hebben de wijzigingen voor u samengevat.

De wijzigingen kort samengevat

De volgende zaken zullen met inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans veranderen:

  • Transitievergoeding: deze wordt lager én het recht op zo’n vergoeding voor werknemers gaat in vanaf dag één van het dienstverband;
  • WW-premie lager voor onbepaalde tijd contracten;
  • Ketenregeling arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van twee naar drie jaar;
  • Langere proeftijd mogelijk;
  • Cumulatie van ontslaggronden wordt weer mogelijk;
  • Andere regels voor oproepkrachten met o.a. gevolgen voor oproeptermijn en de omvang contracturen na 12 maanden;
  • Status van payrollers wordt vrijwel gelijk getrokken met status eigen werknemers.

 

We schreven al eerder een nieuwsbericht over het wetsvoorstel. Hierin kun je in meer detail lezen over bovenstaande wijzigingen. Wij kunnen u adviseren over de gevolgen van deze wijzigingen voor uw onderneming en hoe hierop te anticiperen.

Neem bij vragen gerust contact op met onze salarisadviespraktijk per e-mail of telefoon op +31 (0)40 240 9519.