Webinar ‘weer financieel gezond zonder faillissement’

Op dinsdag 22 juni 2021 van 16.00 uur tot 16:30 uur geven Floris Dix, Frank Driessen en Suzan Winkels-Koerselman een webinar. In dit webinar bekijken we samen met u de WHOA vanuit het ondernemersperspectief. En gaan we op zoek naar antwoorden op verschillende vragen.

Ondernemen is soms lastig. En lijkt, nu meer dan anders, soms zelfs financieel uitzichtloos. Herkent u zich in een van de volgende situaties?

  • Mijn bedrijf heeft betalingsproblemen maar is in de kern gezond of kan weer gezond worden;
  • Mijn organisatie heeft nu te veel schulden om (binnen een normale termijn) terug te verdienen;
  • Ik heb langlopende contracten, zoals een huurovereenkomst, die knellen. Ik moet daar echt vanaf om de lasten te verlagen.

Hiervoor is er sinds 1 januari de WHOA: de Wet homologatie onderhands akkoord. Een nieuwe wet die de mogelijkheid biedt schulden te saneren zonder faillissement. De WHOA kan ook voor u de oplossing zijn.

Webinar op dinsdag 22 juni van 16:00 – 16:30 uur

Om u meer inzicht te geven, organiseren de WHOA-experts van Joanknecht en Turnaround Advocaten een webinar. Op dinsdag 22 juni 2021 van 16.00 uur tot 16:30 uur bekijken we samen met u de wet vanuit het ondernemersperspectief. En gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Wanneer kunt u als ondernemer een beroep doen op de WHOA?
  • Moeten alle schuldeisers instemmen met het akkoord om het te laten slagen?
  • Hoe betaalt u zo’n traject eigenlijk?

Heeft u zelf een prangende vraag over de regeling? Dan kunt u deze voorafgaand aan het webinar stellen. Overigens is het webinar zo ingericht dat u anoniem kunt deelnemen.

Aanmelden

Heeft u interesse? Meld u aan door een e-mail te sturen naar activiteiten@joanknecht.nl . Uiterlijk een week voor het webinar ontvangt u een e-mail met de digitale link om deel te kunnen nemen.

Mr. Drs Floris Dix

Curator en dealmaker pur sang en één van de grondleggers van Turnaround Advocaten. Naast de WHOA heeft ook het onderwerp ‘stille bewindvoering (prepack)’ zijn aandacht. Het liefst houdt hij zich bezig met problemen waarbij de oplossing niet voor de hand ligt in de wet. Hij brengt graag partijen met uiteenlopende visies nader tot elkaar.

 

 

 

Drs. Frank Driessen RA

Bedrijfseconomisch recoveryadviseur en forensisch accountant in hart en nieren. Partner en directielid bij Joanknecht. Frank ziet de meeste uitdaging in het analyseren van complexe vraagstukken op het grensvlak van economie en recht. Herstructureringen, oorzakenanalyses of rechtmatigheids-onderzoeken bij faillissementen? Dan is Frank op zijn best.

 

 

 

Suzan Winkels-Koerselman

De WHOA-experts worden bevraagd door Suzan Winkels-Koerselman: een bevlogen en dynamische gastvrouw en interviewer. Bovendien een vrolijke persoonlijkheid met een breed interessegebied. Suzan is één van de oprichters en partners van Turnaround Advocaten en bedreven curator en procesadvocaat. Ze staat vaak ondernemers bij en kent de taal van het ondernemen. Daarmee is ze bij uitstek geschikt om de heren te bevragen over de toepassing van de WHOA in de praktijk.

 

 

Wat is de WHOA?

Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. Deze wet, voluit Wet homologatie onderhands akkoord, maakt het mogelijk om proactief een akkoord te sluiten met (een bepaalde groep) schuldeisers zónder intensieve rechterlijke bemoeienis. Ook staat de WHOA het toe om bepaalde bezwarende contracten te wijzigen. Hierdoor kan een financiële herstructurering worden gerealiseerd en een faillissement voorkomen: bijvoorbeeld bij een verlieslijdende groepsmaatschappij.

Meer weten?

Wilt u meer weten of de WHOA game of wilt u weten of de WHOA een oplossing is voor uw onderneming? Neem dan contact op met onze WHOA-experts of kijk op www.whoa-mkb.nl.