Wat te doen na afloop van de drie maanden bijzonder uitstel van betaling?

bijzonder uitstel van betaling

In het kader van de coronacrisis heeft het kabinet de afgelopen maanden diverse (fiscale) maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is het verlenen van drie maanden bijzonder uitstel van betaling aan ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Dit uitstel geldt voor bepaalde openstaande belastingschulden op het moment van het verzoek en voor de nieuw opkomende belastingschulden in de uitstelperiode van drie maanden. Voor veel ondernemers lopen deze drie maanden uitstel de komende periode af. Inmiddels is meer duidelijk geworden over wat te doen na afloop van het drie maanden bijzonder uitstel.

Brief van Belastingdienst met voorstel voor een betalingsregeling

Op het moment dat de uitstelperiode van drie maanden afloopt, hoeft de openstaande belastingschuld waarop het uitstel van toepassing is, niet direct te worden betaald door de ondernemer. De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij alle ondernemers die hebben gebruikgemaakt van drie maanden uitstel na de zomer een brief zullen sturen met een betalingsvoorstel. Totdat deze brief wordt ontvangen, hoeft dus niet te worden overgegaan tot betaling van de openstaande belastingschuld.

Een ondernemer is overigens niet verplicht om op deze brief te wachten. Indien hij al eerder (een gedeelte van) de openstaande belastingschuld wil aflossen, is dat mogelijk. De ondernemer kan zelf kiezen hoeveel en wanneer hij aflost, tot het moment waarop de brief met het betalingsvoorstel wordt ontvangen. Voor deze (deel)betalingen dient dan te worden gebruikgemaakt van de betalingsgegevens op de betreffende naheffingsaanslag(en).

Wel is belangrijk dat na afloop van de uitstelperiode van drie maanden de nieuwe betalingsverplichtingen weer tijdig worden voldaan, ongeacht of wordt overgegaan tot (gedeeltelijke) aflossing(en). Wordt dit door de ondernemer nagelaten, dan kan de Belastingdienst hem een boete opleggen.

Verlenging van bijzonder uitstel van betaling

Indien de ondernemer na ommekomst van de uitstelperiode van drie maanden (nog) steeds in financiële problemen verkeert, kan hij onder voorwaarden een verzoek doen bij de Belastingdienst om verlengd bijzonder uitstel van betaling. Aan zo’n verlengd uitstelverzoek zijn wel strengere voorwaarden verbonden. Zo zal uit het verzoek moeten blijken dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Daarnaast moet de ondernemer verklaren dat geen bonussen of dividenden zullen worden uitgekeerd en dat geen eigen aandelen zullen worden ingekocht vanaf de datum van het verzoek om bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Afhankelijk van de omvang van de belastingschuld op het moment van het (initiële) verzoek om bijzonder uitstel, zullen bovendien bewijsstukken moeten worden toegevoegd.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van betalingsuitstel in uw situatie? Neem dan contact op met uw adviseur bij Joanknecht of met een van onze belastingadviseurs rechtsboven deze pagina.