Wat te doen met de uitbetaling van het vakantiegeld?

Werkgevers stellen in deze coronacrisis regelmatig de vraag of het vakantiegeld in mei/juni 2020 verplicht moet worden uitbetaald of dat dit mag worden uitgesteld.

Liquiditeitsprognose

Het begint met de vraag of de liquiditeitsprognose van uw onderneming aangeeft dat er ruimte is voor het betalen van vakantiegeld. Zo’n liquiditeitsprognose moet op zijn minst een paar maanden vooruitkijken. Zo voorkomt u dat uw bedrijf bijvoorbeeld begin juli geld tekortkomt, omdat u eind mei het vakantiegeld volledig heeft uitbetaald.

Verplichtingen omtrent vakantiegeld

Mocht uit de liquiditeitsprognose volgen dat de betaling van het vakantiegeld beter kan worden uitgesteld, dan zijn de regels hiervoor eenvoudig. Een werkgever is in de basis wettelijk verplicht om het opgebouwde vakantiegeld over de maanden juni 2019 tot en met mei 2020 uiterlijk op 30 juni 2020 te betalen. In sommige gevallen is besloten en vastgelegd in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst de jaarlijkse opbouw van het vakantiegeld op een later vast moment uit te betalen.

Met uw werknemers in gesprek

Een werkgever met betalingsproblemen kan proberen afspraken te maken met de werknemers (vertegenwoordiging van werknemers, zoals vakbonden, OR of personeelsvertegenwoordiging, of als die er niet zijn met de werknemers individueel). Als door de coronacrisis liquiditeitsproblemen zijn ontstaan, is dat geen geldige reden om het vakantiegeld niet in mei/juni 2020 maar later uit te betalen. Wel kan de werkgever in overleg treden met de (vertegenwoordiging van) werknemers om instemming te krijgen het vakantiegeld later of in termijnen uit te betalen. Daarbij is aan te bevelen dat uiterlijk 31 december 2020 het gehele vakantiegeld 2020 is uitbetaald. Bovendien is het van belang de gemaakte afspraken hierover schriftelijk vast te leggen.

Verwerking in uw salarisadministratie

Indien instemming van de werknemers wordt verkregen om het vakantiegeld (deels) later uit te betalen, is het belangrijk om in de salarisadministratie de verdere opbouw (vanaf juni 2020) en de latere uitbetaling van eerder opgebouwd vakantiegeld (tot en met mei 2020) goed te verwerken. Zo wordt op een later moment het juiste bedrag aan vakantiegeld uitbetaald en vanaf juni 2020 het juiste bedrag aan vakantiegeldopbouw gereserveerd.

Contact

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of met Fabiënne Hol-van Goethem via e-mail op fhol@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9464.