Wanneer moet ik mijn jaarrekening 2017 deponeren?

Vorig jaar rond deze tijd schreef ik een blog over de deponeringseisen die de Nederlandse wet stelt aan rechtspersonen (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij). Dat blog is nog steeds actueel en te lezen op onze website.

Jaarrekeningen over boekjaren die zijn geëindigd op 31 december 2017 moeten dus uiterlijk op 31 december 2018 gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Het niet of te laat deponeren van de jaarrekening is een economisch delict waarop de wetgever een boete van maximaal € 19.500 heeft gezet. Een ander belangrijk risico betreft de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid. Het niet deponeren van de jaarrekening kan namelijk in het geval van faillissement worden aangemerkt als onbehoorlijk bestuur. In dat geval zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de rechtspersoon.

Reden genoeg dus om ervoor te zorgen dat de jaarrekening tijdig wordt opgesteld en gedeponeerd! Vanzelfsprekend zijn mijn collega’s bij Joanknecht en ik graag bereid u daarbij verder behulpzaam te zijn.

Dit nieuwsbericht is op persoonlijke titel geschreven door Edwin Vogel, audit partner bij Joanknecht en docent externe verslaggeving bij Nyenrode Business Universiteit. De inhoud van dit nieuwsbericht is op 4 december 2018 voor het laatst door de auteur getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.