Externe financiering bouwbedrijf

Waarom het verstandig is om toch geld te lenen voor uw bedrijf

 

Dat je als ondernemer geen geld hoeft te lenen van de bank (of een willekeurige andere financier) is natuurlijk fantastisch en een teken van een financieel gezond bedrijf. Veel ondernemers verbinden hier meteen de conclusie aan om in geen enkel geval geld te willen lenen. In deze blog geeft Ronny Buiting, adviseur Corporate Finance, met een voorbeeld aan waarom het lenen van geld heel verstandig kan zijn, ook als het niet strikt noodzakelijk is.

Het voorbeeld van een bouwbedrijf

Neem het gedeeltelijk fictieve bouwbedrijf Janssen. Vader Janssen heeft de onderneming opgebouwd van niets tot een bedrijf met 100 werknemers en al het geld in de onderneming gelaten, zonder gebruik te maken van externe financiering. Zoon en dochter zijn inmiddels ook werkzaam in de onderneming. De crisistijd was zwaar, maar de onderneming was financieel gezond en heeft deze daardoor goed doorstaan. In de honger naar werk was Janssen echter te gretig geworden bij het aannemen van grote nieuwe opdrachten. Door de huidige krapte aan materialen en personeel zijn onverwachte problemen ontstaan. De langlopende bouwcontracten blijken door de stijgende kosten zwaar verlieslatend. Zo na de crises zijn de reserves nog te gering en kan Janssen deze nieuwe klap niet aan. De bank wordt pas laat benaderd en wil, zo onverwacht, niet financieren en er rest voor Janssen geen andere optie dan faillissement aan te vragen.

Impact voor de familie

Voor de familie Janssen heeft dit een grote impact. Niet alleen zijn zij de zelf opgebouwde onderneming kwijt, maar ook het inkomen van vader, zoon en dochter. Het allerergste is wel dat zij al het vermogen kwijt zijn dat zij twee generaties lang in de onderneming hebben gestoken. Dit laatste had grotendeels voorkomen kunnen worden met behulp van externe financiering.

Externe financiering

Door uw onderneming deels te financieren met extern vermogen, kunt u een deel van het ondernemingskapitaal uit de risicosfeer van de onderneming halen. Een ander voordeel is dat financiers kritische vragen stellen waardoor het management ook scherp blijft als alles (weer) goed lijkt te gaan. Stel dat uw onderneming toch in een faillissementssituatie terecht komt, dan blijft het afgescheiden kapitaal buiten de risicosfeer. Met dit kapitaal kunt u investeren in andersoortige beleggingen/ondernemingen. Deze spreiding vermindert uw risico en de afhankelijkheid van uw onderneming. In het voorbeeld van de familie Janssen had dit er voor kunnen zorgen dat er ook (pensioen-) inkomen voor vader, zoon en dochter beschikbaar was na het faillissement.

Wat kunnen we hiervan leren?

Kort gezegd; het lenen van geld kan u als persoon minder afhankelijk maken van uw bedrijf doordat u uw kapitaal buiten de risicosfeer plaatst, waardoor u dit niet verliest in een zware verliessituatie. Ook kan het door investeren een andere vorm van inkomen genereren, waardoor u minder afhankelijk bent van de inkomsten uit uw onderneming.

Natuurlijk is bovenstaande een versimpelde versie van de werkelijkheid, bedoeld om u duidelijk te maken dat geld lenen ook verstandig kan zijn als het financieel niet noodzakelijk is. Natuurlijk spelen ook meer factoren, dan genoemd in dit artikel, een rol. Laat u daarom inspireren door een kundig adviseur om te bepalen of dit voor u interessant is.

Deze blog is geschreven door drs. Ronny Buiting, adviseur corporate finance bij Joanknecht.
Ronny is bereikbaar per telefoon op +31 (0)40 240 9415 en per e-mail op rbuiting@joanknecht.nl.