IT beheerders kwetsbaarheid

Waarom cybersecurity onderdeel moet zijn van uw strategische doelstelling

 

Als ondernemer bent u zich natuurlijk bewust van de digitalisering van onze samenleving. U ziet nieuwe kansen en uitdagingen, uw producten of diensten specificeert u voor de digitale consument. Naast deze nieuwe kansen brengt digitalisering ook bedreigingen met zich mee. Wekelijks worden nieuwsberichten gepubliceerd over datalekken, aanvallen op bedrijfssystemen en versleuteling van belangrijke informatie. De schade van deze cybercriminaliteit lag in 2017 op 10 miljard euro.

Verschuiving van cybercriminaliteit

Hoewel het vooral banken, technologische bedrijven en de publieke sector zijn die op dit moment slachtoffer worden van cybercriminaliteit zien we een verschuiving naar het mkb. De beveiliging tegen deze cybercriminaliteit kost het mkb in verhouding twee keer zoveel ten opzichte van grote bedrijven. Door dit verschil worden mkb-organisaties een aantrekkelijke en betrekkelijk gemakkelijke prooi. Het is dan ook van belang dat deze organisaties op een goede en doordachte manier de digitale weerbaarheid verhogen.

Verwachting vanuit de maatschappij

Cybersecurity maakt vaak geen onderdeel van de strategie uit. Ondanks de reële dreiging is het een moeilijk te bevatten onderwerp. De samenleving verwacht dat organisaties de digitale dienstverlening op orde hebben ongeacht de omvang van de organisatie. Deze verwachting is bekend. Toch staat cybersecurity niet altijd op de strategische agenda. Dit is dan ook de reden dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in samenwerking met de Cyber Security Raad de Cybersecurity Health Check heeft samengesteld.

Cybersecurity volwassenheidsmodel

Deze healthcheck is ontwikkeld om u als ondernemer inzicht te geven in de cybersecuritybeveiliging van uw organisatie. Joanknecht heeft deze healthcheck verder ontwikkeld in de vorm van een volwassenheidsmodel. Wij beoordelen verschillende aspecten van uw organisatie op vooraf vastgestelde criteria. De uitkomst geeft u meer grip op en inzicht in het volwassenheidsniveau van uw organisatie.

De specialisten van Joanknecht kunnen u en uw IT-afdeling vervolgens op basis van de uitkomsten van het model helpen om van cybersecurity een waardetoevoegend onderdeel van uw organisatie te maken. Wilt u weten wat Joanknecht nog meer voor u kan betekenen, of heeft u interesse in een cybersecurity healthcheck neem dan contact op met Lucas Vousten, partner IT audit, op telefoonnummer +31 (0) 40 240 9516 of per e-mail via lvousten@joanknecht.nl.