UK denkt mee over soepeler verloop van importgoederen

Vraag voor de btw een artikel 23-vergunning aan!

Het ziet er naar uit dat uiterlijk 29 maart het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie met een ‘deal’ of een ‘no-deal’ Brexit. Voor bedrijven die regelmatig goederen invoeren vanuit het Verenigd Koninkrijk is het verstandig om voor te sorteren op een no-deal Brexit door een zogenaamde artikel 23-vergunning aan te vragen voor de heffing van de btw.

No-deal Brexit

Indien het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de EU met een ‘harde’ Brexit, moet vanaf 29 maart bij iedere import van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk voor de btw een invoeraangifte worden gedaan en btw worden afgedragen. Heeft u recht op aftrek van de bij import betaalde btw, dan kunt u deze pas terugvragen in uw reguliere aangifte omzetbelasting. Hierdoor krijgt u te maken met een liquiditeitsnadeel en met extra administratieve lasten. Dit kan worden voorkomen met de toepassing van een artikel 23-vergunning.

Artikel 23-vergunning

Met een artikel 23-vergunning kunt u de te betalen btw bij invoer aangeven in de reguliere btw-aangifte. Zo hoeft niet bij iedere import van goederen een aparte aangifte te worden gedaan. Tevens kan de btw in aftrek worden gebracht in dezelfde aangifte als waarin ook de invoer-btw wordt aangegeven . Om in aanmerking te komen voor een artikel 23-vergunning moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • U woont als ondernemer in Nederland of uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • U importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen;
  • U voert een aparte administratie, waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw u bij import moet betalen;
  • U doet uw btw-aangifte per maand of per kwartaal.

Veel ondernemers hebben al een brief ontvangen van de Belastingdienst waarin wordt gewezen op de gevolgen van een no-deal Brexit en waarin de mogelijkheid wordt geboden een artikel 23-vergunning aan te vragen middels een formulier. Indien u een dergelijke brief heeft ontvangen, adviseren wij u het formulier vóór 1 februari ingevuld te retourneren. U bent dan verzekerd van een reactie van de Belastingdienst vóór 29 maart.

Wilt u een artikel 23-vergunning aanvragen of wilt u weten welke gevolgen de Brexit voor u heeft? Neem dan contact op met onze btw-adviseurs via btw@joanknecht.nl.