Wetsvoorstel btw behandeling waardebonnen

Vouchers

 

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel aangeboden inzake de behandeling van vouchers. Met dit voorstel wordt de Europese voucherrichtlijn per 1 januari 2019 in de nationale btw-wetgeving opgenomen. Hierdoor zal de btw-behandeling van vouchers wijzigen en zal een einde komen aan de huidige situaties waarin geen of zelfs dubbel btw wordt geheven bij het gebruik van vouchers in andere landen.

Huidige regelgeving

In de huidige Europese btw-wetgeving staan geen bepalingen opgenomen hoe moet worden omgegaan met vouchers. Alle lidstaten van de EU hanteren daardoor eigen regels die niet altijd op elkaar aansluiten. In Nederland kennen we aparte btw-wetgeving en besluiten voor zegels en waardebonnen, cadeaubonnen en telefoonkaarten. Deze regelgeving zal door het nieuwe wetsvoorstel in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe voucherregels.

Het wetsvoorstel

Op basis van het wetsvoorstel wordt een voucher gedefinieerd als een instrument ter zake waarvan de verplichting bestaat het als gehele of gedeeltelijke tegenprestatie te aanvaarden voor bepaalde goederenleveringen of diensten. Daarbij moet uit de bijbehorende documentatie blijken om welke goederenleveringen of diensten het gaat, dan wel wie potentieel tegen inwisseling van de voucher goederenleveringen of diensten moet verrichten.

In het voorstel worden de vouchers voortaan ingedeeld in twee categorieën:

  • vouchers voor enkelvoudig gebruik;
  • vouchers voor meervoudig gebruik.

De indeling in deze twee categorieën heeft onder meer gevolgen voor het tijdstip waarop de btw over de vouchers verschuldigd wordt. Zo zal een voucher voor enkelvoudig gebruik belast worden op het moment van verkoop van de voucher en een voucher voor meervoudig gebruik op het moment van inwisseling van de voucher.

Inwerkingtreding

De lidstaten moeten de nieuwe richtlijn uiterlijk op 31 december 2018 hebben geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Vanaf 1 januari 2019 zullen de nieuwe regels binnen de hele EU in werking treden. De nieuwe regelgeving geldt derhalve alleen voor vouchers die vanaf 1 januari 2019 worden uitgegeven. Tot die tijd zullen de verschillen in behandeling van vouchers tussen EU-lidstaten blijven bestaan en zal de nationale regelgeving voor zegels en waardebonnen, cadeaubonnen en telefoonkaarten van kracht blijven.

Contact

Hoewel het nog even duurt tot de nieuwe wetgeving van toepassing is, adviseren wij tijdig inzicht te krijgen in de gevolgen van de nieuwe btw-regels voor uw onderneming en administratie. Om in kaart te brengen wat de nieuwe btw-regels voor vouchers voor u betekenen kunt u contact opnemen met een van onze btw-adviseurs. Zij zijn bereikbaar via btw@joanknecht.nl.