Tref voorbereidingen: reorganiseren is nu al een thema

Voorbereidingen reorganiseren

Veel ondernemers maken gebruik van de NOW regeling (en andere tijdelijke maatregelen) en zien reorganiseren niet als een thema op dit moment. Echter, de NOW regeling is niet oneindig. Wat gaat er na de laatste maand NOW gebeuren? Het is zeer belangrijk om nu uw verhaal al op te bouwen voor alle stakeholders (medewerkers, UWV, omgeving, etc.). Dus tref voorbereidingen: reorganiseren is nu al een thema dat aandacht behoeft.

Als u dient te gaan reorganiseren, wilt u namelijk weten wat te doen, ook als u mensen ‘slechts’ tijdelijk moet ontslaan. Ons advies: wees voorbereid en begin daar nu mee. Het biedt rust en voorkomt slapeloze nachten, zodat u alle energie kunt steken in datgene waar het echt om gaat: de toekomstbestendigheid van uw onderneming. En als reorganiseren dan moet, doe het zorgvuldig en goed.

Breng de huidige en gewenste functies van uw medewerkers in beeld

Tot een paar maanden geleden was de ‘war for talent’ nog aan de orde van de dag. Veel ondernemers hebben moeite moeten doen om voldoende en juiste talenten aan zich te binden. Hierdoor zijn mogelijke concessies gedaan aan het functiehuis en de invulling hiervan. Door de coronacrisis hebben veel ondernemers te maken met een slechte of slechter wordende financiële positie. Dit benadrukt het belang om de essentiële functies binnen uw onderneming opnieuw te definiëren of te herzien. Is uw bedrijf op een effectieve manier georganiseerd? Wat doen mensen in de dagelijkse praktijk en klopt dit nog met de huidige functiebeschrijvingen? Bovendien is het niet alleen in crisissituaties van belang dit proces te doorlopen. De relatie tussen product-marktcombinaties en de daarbij benodigde mensen is een continu thema. Wat is de strategische richting? Hoe ziet het verdienmodel er in de toekomst uit en welke eisen stelt dit aan de onderneming?

Eigenaarschap van uw medewerkers

Daarnaast kijken medewerkers vaak lichtzinnig naar de ontwikkelingen. De gedachte is dan: ‘De NOW dekt de kosten wel, toch?’. Dit is geen bestendige gedachte, want het antwoord is ‘nee’. De uitdaging voor u als ondernemer ligt in het duidelijk overbrengen van de boodschap over omgaan met onzekerheden met als doel uw medewerkers (weer) mee te krijgen. Het is relevant uw medewerkers aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Dit draagt bij aan een groeiend gevoel van eigenaarschap bij uw mensen wat u verder zal brengen naar een toekomstbestendige organisatie.

Begeleiding van onze hr business partners

In het proces van het nadenken over reorganiseren dan wel het juist inzetten van uw mensen staan wij u graag bij. Het raakt namelijk alle thema’s van ‘de wereld van hr’ die u mogelijk niet allemaal overziet. Neem gerust contact op met onze hr-businesspartner.

Lonney Geris |+31 (0)40 240 9465 | lgeris@joanknecht.nl