Verzwakt wederhoor een bijzonder onderzoek?

Verzwakt wederhoor een bijzonder onderzoek?

12 februari 2020

Met enige regelmaat voeren we bijzondere onderzoeken uit voor cliënten. U kunt daarbij denken aan persoonsgerichte accountantsonderzoeken. Of wanneer we klanten begeleiden bij een juridische procedure. Daarbij vertegenwoordigen we natuurlijk het belang van onze opdrachtgever. Maar bij een gedegen onderzoek hoort ook goed wederhoor. Dat leidt soms tot vragen, want verzwakt wederhoor juist niet het onderzoek?

Feiten zijn toch feiten?

Vooropgesteld: wederhoor is niet verplicht in een bijzonder onderzoek. We gaan uit van de harde feiten in cijfers en data. En feiten zijn feiten. 1+1=2. Daarover kan toch geen misverstand bestaan? Aan de andere kant: volgens mij – en mijn collega’s – staat zorgvuldigheid altijd boven alles. In het belang van alle betrokkenen natuurlijk. Maar het zorgt ook voor een deugdelijke grondslag en een gedegen dossier. De kwaliteit is gebaat bij een goede interpretatie van feiten, toelichting en beargumenteerde, niet-tendentieuze kleuring.

 

Liever voor de rechter confronteren

We kiezen er dus vaak voor de conceptbevindingen van een bijzonder onderzoek voor te leggen aan de betrokkene. En met die betrokkene doelen we op de (rechts)persoon die onderwerp van onderzoek is, of de wederpartij in een procedure. Dit stuit, vooral in dat laatste geval, met regelmaat op weerstand bij opdrachtgevers. Wederhoor is immers niet verplicht. En in hun beleving voelt het tegenstrijdig. Ze houden de kaarten liever nog even tegen de borst. “We willen de wederpartij liever ten overstaan van de rechter confronteren met de resultaten”, is vaak het argument.

 

Er komt altijd reactie

Maar juist in die laatste overweging schuilt een groot gevaar. De wederpartij zal zich na de confrontatie immers willen verweren. Hoe dat verweer er ook uitziet, een reactie komt altijd: in de vorm van een subjectieve weergave (noem het een mening of een kwalificatie). Of door het presenteren van nieuwe, verrassende feiten (nee, een opdrachtgever vertelt ook niet altijd alles). Op dat proces voor de neus van de rechter hebben we dan geen controle. Terwijl we dat eigenlijk wél willen hebben.

 

Wederhoor is zo gek nog niet

Forensisch accountants willen het liefst kunnen anticiperen op de reactie van de wederpartij. Zoals gezegd: een respons komt tóch wel. Door het toepassen van wederhoor hebben we in een vroeger stadium zicht op de antwoorden van de wederpartij. En kunnen we die eventueel weerleggen in het definitieve rapport. Op dat moment houden we dus controle over het proces. Sterker nog, we staan met 2-0 voor en voorkomen onaangename verrassingen in de rechtbank. Maar bovenal zorgen we voor een écht gedegen en zorgvuldig dossier. Wederhoor is dus zo gek nog niet…

Frank_Driessen-90x90

Geschreven door Frank Driessen.

Partner Forensics & Recovery.

Frank is bereikbaar per telefoonnummer +31 (0)40 240 9438 of per e-mail op fdriessen@joanknecht.nl.