Verplichte informatie-uitwisseling door belastingadviseurs

Vanaf 2020 moeten belastingadviseurs en andere intermediairs elk kwartaal informatie over bepaalde fiscale adviezen delen met de Belastingdienst. Het gaat hierbij om adviezen over opgezette structuren waarbij landen met een lage winstbelasting zijn betrokken. Op deze manier zullen fiscale adviezen transparanter worden, met als doel bepaalde agressieve fiscale structuren tegen te gaan.

Informatieplicht

Deze informatieplicht is gebaseerd op één van de maatregelen die zijn ingevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze organisatie heeft als doel om het economische en fiscale beleid van verschillende landen te coördineren. De OESO hoopt dat de informatieplicht van belastingadviseurs ervoor zorgt dat de Belastingdienst een beter beeld heeft van de risico’s van belastingontwijking.

Meer zicht op belastingontwijking of uitstel van belastingheffing

De informatieplicht voor belastingadviseurs geldt onder andere voor transacties waarbij de ontvanger van een fiscaal aftrekbare betaling voor de belastingwetgeving niet in een bepaald land gevestigd is, of in een land waar geen of heel weinig winstbelasting wordt geheven over deze betaling. Informatie-uitwisseling is alleen verplicht in situaties waarbij belastingontwijking of uitstel van belastingheffing een van de hoofddoelen is.

Europese regel

Lidstaten van de Europese Unie hebben tot 31 december 2019 de tijd om de regelgeving in de nationale wet op te nemen. De verplichtingen zullen gelden vanaf 1 juli 2020. De lidstaten worden dan verplicht elke 3 maanden informatie uit te wisselen, binnen één maand na het einde van het kwartaal waarin de informatie is verstrekt.

Bent u benieuwd naar de gevolgen van deze regelgeving? Neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs.