Verlenging COVID-19 akkoorden belastingheffing grensarbeiders met Duitsland en België

Verlenging COVID-19 akkoorden belastingheffing grensarbeiders met Duitsland en België

De fiscale en sociale zekerheidsposities van werknemers die normaliter in Nederland wonen en (deels) in het buitenland werken, zullen veranderen door het meer thuiswerken in Nederland. Datzelfde geldt voor werknemers die normaliter in het buitenland wonen en (deels) in Nederland werken.

Fiscale afspraken met België en Nederland

Al eerder heeft Nederland met België en Duitsland bilaterale afspraken hierover gemaakt. Deze komen kort gezegd op het volgende neer. De werknemer heeft over het belastingjaar 2020 de keuze om  zijn salaris te laten belasten conform de feitelijke verdeling van zijn werkzaamheden in de betreffende landen. Ofwel wordt geabstraheerd  van het veranderd reis-werkpatroon in 2020 en gedaan alsof de situatie in 2020 gelijk is aan die van 2019 qua reis-werkpatroon en dus qua fiscale positie. Met Duitsland zijn daarnaast nog specifieke afspraken gemaakt over de belastbaarheid van onder andere Duitse netto-WW-uitkeringen aan Nederlandse inwoners.

De eerder gemaakte afspraken met België en Duitsland zouden gelden tot en met 31 december 2020. Inmiddels is overeengekomen dat deze afspraken blijven gelden tot en met 31 maart 2021.

Geen fiscale afspraken met andere landen

Met andere landen heeft Nederland niet dergelijke afspraken gemaakt. Hierbij zal gekeken moeten worden of het betreffende land de aanbevelingen van de OECD in dit kader volgt. De OECD adviseert landen de belastingheffing in dit soort situaties dusdanig in te regelen dat de werknemers geen nadelige gevolgen hebben van het feit dat hun reis-werkpatroon door de COVID-19-maatregelen gedwongen veranderd is. Nederland heeft in ieder geval aangegeven deze aanbevelingen te zullen volgen.

Sociale zekerheidsgevolgen

Ook de sociale zekerheidspositie van een werknemer kan veranderen door een gewijzigd reis-werkpatroon. De Nederlandse autoriteiten hebben, evenals de Belgische en Duitse autoriteiten, al eerder aangegeven dat gedwongen thuiswerken en een veranderd reis-werkpatroon door de COVID-19-maatregelen geen gevolgen zullen hebben voor de sociale zekerheidspositie. Dat beleid blijft voorlopig ook geldig.

Tot slot

Indien uw salaris of het salaris van een van uw werknemers niet alleen in Nederland belast is maar ook in een of meerdere andere landen, is het volgende aan te bevelen.  Laat voor het indienen van de aangiften inkomstenbelasting 2020 in de betreffende landen de vergelijking  maken welk scenario het meest voordelig is (feitelijk situatie of situatie 2019)? Uiteraard kunnen wij u daarbij ondersteunen. Neem hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze belastingadviseurs rechtsboven aan deze pagina.