Verleggingsregeling bij telecommunicatiediensten

Verleggingsregeling bij telecommunicatiediensten_nieuws

Om btw-fraude te voorkomen heeft de staatssecretaris van Financiën eerder dit jaar goedgekeurd dat een verleggingsregeling kan worden toegepast op het verrichten van telecommunicatiediensten die in Nederland plaatsvinden tussen ondernemers die deze diensten verrichten. Met ingang van 1 september 2017 is deze goedkeuring omgezet in een verplichting.

Inhoud verleggingsregeling

De verplichte verleggingsregeling houdt in dat een ondernemer die in Nederland telecommunicatiediensten verricht aan een andere ondernemer die deze diensten verricht geen btw vermeldt op de factuur die hij uitreikt. De verleggingsregeling ziet alleen op de dienstverrichting tussen ondernemers die (ook) telecommunicatiediensten verrichten, zodat de dienstverrichting naar eindgebruikers buiten de reikwijdte van deze regeling valt. In dit verband worden onder eindverbruikers mede verstaan ondernemers die dergelijke diensten aanschaffen om ze binnen de eigen organisatie te verbruiken.

Contact

Wilt u weten wanneer de verleggingsregeling van toepassing is of welke diensten zijn aan te merken als ‘telecommunicatiediensten’? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze btw-adviseurs. Zij zijn bereikbaar via btw@joanknecht.nl.