Verlaging van loonkosten door toepassing van het Lage Inkomensvoordeel (LIV)

 

Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon, een loon van minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijk minimumloon vanaf 23 jaar. Door toepassing van het LIV dalen de loonkosten voor de werkgever. Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017, als een van de nieuwe maatregelen uit de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) in plaats van de premiekortingen.

Voorwaarden

De werkgever heeft recht op de LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende vier cumulatieve voorwaarden:

  • verzekerd voor de werknemersverzekeringen; en
  • een gemiddeld uurloon tussen € 9,66 en € 12,08 in 2017; en
  • minimaal 1248 verloonde uren in 2017; en
  • de AOW-leeftijd is nog niet bereikt.

Het LIV wordt berekend per werknemer per verloond uur, met een maximum van € 2.000 per jaar. De exacte berekening van het LIV per werknemer is afhankelijk van het totaal aantal verloonde uren en van het gemiddelde uurloon.

Berekening

Het LIV wordt niet gedurende het belastingjaar, maar pas na einde van het belastingjaar berekend en uitbetaald. De berekening gebeurt door de Belastingdienst op basis van de loonaangiften 2017. Het merendeel van de werkgevers die in aanmerking komen voor het LIV heeft  inmiddels een brief van de Belastingdienst hierover ontvangen met de achterliggende voorlopige berekeningen van het LIV per werknemer. Klopt de ontvangen voorlopige berekening niet, dan heeft de werkgever tot uiterlijk 1mei 2018 om de correcte gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst.

Beschikking

De definitieve berekening stuurt de Belastingdienst uiterlijk 31 juli 2018 naar de werkgevers in de vorm van een beschikking. Het LIV wordt vervolgens binnen zes weken na datum van de beschikking aan de werkgever betaald. In het geval dat de definitieve berekening niet klopt, kan de werkgever alsnog binnen zes weken na datum van de beschikking bezwaar hiertegen maken onder overlegging van de juiste gegevens en berekeningen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Michael van Heertum via +31 (0)40 240 9531 of mail naar mvheertum@joanknecht.nl