Verlaging energie-investeringsaftrek

 

Op 14 juni heeft het kabinet een reactie gepubliceerd op het evaluatierapport van de energie-investeringsaftrek (EIA). In de kabinetsreactie wordt aangegeven dat het aftrekpercentage van de EIA per 2019 zal worden verlaagd. Het netto voordeel voor ondernemers wordt hierdoor iets verlaagd. Toch is het kabinet van mening dat de aftrek voldoende blijft om ondernemers te stimuleren investeringen te doen in energiezuinige technieken en duurzame energie. Wanneer in 2018 nog gebruik wordt gemaakt van de EIA, is het hoge aftrekpercentage van 54,5% van toepassing. Vanaf 2019 geldt het verlaagde tarief van 45%.

In het evaluatierapport is gekeken naar de resultaten van de energie-investeringsaftrek (EIA) in de periode van 2012 tot een groot deel van 2017. In de evaluatieperiode is voor ruim € 4,2 miljard aan energiezuinige investeringen ondersteund met de EIA. Het netto fiscale voordeel dat de EIA voor ondernemers heeft opgeleverd is ruim 11% van het investeringsbedrag.

EIA toegelicht

De EIA is gericht op energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energieoplossingen die voldoen aan de eisen van de Energielijst 2018, een lijst die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt gepubliceerd. Door middel van deze maatregel beoogt het kabinet investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen te stimuleren. Op het moment dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen, mag 54,5% van het investeringsbedrag in mindering op de winst worden gebracht. Het minimale investeringsbedrag om van de EIA gebruik te kunnen maken is € 2.500.

Aanvraag

Wanneer u als ondernemer de EIA wenst toe te passen, moet een aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag moet worden gedaan binnen 3 maanden, nadat de verplichting is aangegaan. Wanneer de investering niet tijdig wordt gemeld, loopt u fiscaal voordeel mis.

Wijziging percentage

Per 1 januari 2019 zal naar verwachting het aftrekpercentage dalen van 54,5% naar 45%. Wanneer u van plan bent te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen waarvoor de EIA van toepassing kan zijn, is het dus verstandig om deze investering in 2018 te doen. Op deze manier kunt u nog gebruik maken van het hoge aftrekpercentage van 54,5%. Wanneer u interesse hebt in het toepassen van deze regeling, begeleiden wij u graag in dit proces, te beginnen met de aanvraag.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de EIA of de gevolgen van de verlaging van het aftrekpercentage? Neem dan contact op met Rob van Doremaele, senior belastingadviseur, per telefoon via +31 (0)40 240 9495 of mail naar rvdoremaele@joanknecht.nl.