Verhoging van het verlaagde btw-tarief: actiepunten en adviezen

 

Zoals al enige tijd bekend, zal het verlaagde btw-tarief van 6% met ingang van 1 januari 2019 worden verhoogd naar 9%.

Te ondernemen actie

Voor nu is het van belang dat u uw boekhoudsysteem voor 1 januari 2019 aangepast heeft, zodat vanaf deze datum het juiste tarief wordt afgedragen. Wel moet u er rekening mee houden dat u ook na 1 januari 2019 nog btw verschuldigd kunt zijn naar het oude 6%-tarief. Dit is het geval indien u na 1 januari 2019 facturen uitreikt voor leveringen of diensten die u in december 2018 heeft verricht. Deze omzet moet u dan aangeven in rubriek 1c van de btw-aangifte.

Werkt u met Exact Online? Lees dan hier hoe u het btw-tarief gemakkelijk aanpast.

Leveringen en diensten die onder het verlaagde btw-tarief vallen

Het btw-tarief van 9% is van toepassing op alle leveringen en diensten die in 2019 plaatsvinden en waarvoor het verlaagde tarief geldt. Het gaat dan met name om voedingsmiddelen, producten die in de gezondheidszorg worden gebruikt zoals medicijnen, boeken, kunst, personenvervoer, toegang tot culturele evenementen, sport, schilderen en stukadoren van woningen enz.

Leveringen en diensten die in 2019 plaatsvinden

Het btw-tarief van 9% bent u verschuldigd voor leveringen of diensten die in 2019 plaatsvinden. Bij de levering van goederen is dit het geval indien de macht om als eigenaar over de goederen te beschikken, overgaat in 2019. Voor diensten is dit het geval indien de met de dienst gemoeide werkzaamheden voltooid zijn in 2019.

Vooruitbetalingen in 2018 voor leveringen en diensten in 2019

De staatssecretaris heeft eerder dit jaar al aangegeven niet bij te zullen heffen indien in 2018 wordt vooruitbetaald voor leveringen of diensten die zullen plaatsvinden in 2019. In een eerder nieuwsbericht hebben wij geadviseerd de precieze bewoordingen van het belastingplan af te wachten. Uit het belastingplan blijkt dat inderdaad bij vooruitbetalingen in 2018 het 6%-tarief van toepassing is ook al vindt de levering of dienst pas in 2019 plaats. Dit betekent dat bij het opstellen van offertes voor leveringen of diensten die in 2019 plaatsvinden rekening gehouden dient te worden met het tarief van 9%, tenzij in 2018 al vooruitbetalingen plaats zullen vinden. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van voorbelasting heeft de tariefsverhoging geen invloed. Deze ondernemers kunnen de btw in aftrek brengen. Voor klanten die geen of slechts gedeeltelijk btw in aftrek kunnen brengen, leidt de verhoging van de btw tot een extra kostenpost. Voor deze groep kan het dus voordelig zijn om reeds in 2018 (een gedeelte) vooruit te betalen voor leveringen of diensten die in 2019 zullen plaatsvinden.

Bij vragen over de tariefsverhoging in de btw helpen onze btw-adviseurs u graag verder (btw@joanknecht.nl).