Verhoging btw-tarief per 1 januari 2019 en vooruitbetalingen in 2018: een voordeel?

 

Vanaf 1 januari 2019 zal het verlaagde btw-tarief van 6% worden verhoogd naar 9%. De Staatssecretaris heeft de indruk gewekt dat door vooruit te factureren in 2018 voor prestaties die in 2019 zullen plaatsvinden een btw-voordeel kan worden behaald. Wat nu?

De Staatssecretaris heeft aangegeven bij vooruitbetalingen in 2018 voor leveringen of diensten die zullen plaatsvinden in 2019 niet te zullen bij heffen. Omdat het wettelijk gezien wel mogelijk is om deze 3% bij te heffen, achten wij de kans aanwezig dat ondanks de toezegging van de staatssecretaris de btw toch wordt bij geheven. De btw die dan wordt bij geheven mag overigens worden verhaald op de afnemer.

Wij adviseren ondernemers dan ook om niet te hard van stapel te lopen en de precieze bewoordingen in het Belastingplan 2019, dat met Prinsjesdag zal worden gepresenteerd, af te wachten.

Daarnaast adviseren we om alvast rekening te houden met de wijziging van het verlaagde tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019 bij het afgeven van offertes en het inrichten van uw IT systemen voor het nieuwe jaar.

Na Prinsjesdag zullen wij u in meer detail informeren over de tariefsverhoging en de gevolgen voor uw organisatie.
Heeft u nu al vragen over de verhoging van het verlaagde btw-tarief en de (mogelijke) gevolgen hiervan? Onze btw-adviseurs helpen u graag verder! Neem contact op per mail via btw@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 844 7000.