Veranderingen TVL

Voor de steunmaatregelen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn een aantal aandachtspunten te melden. Voor TVL 2020 Q4 kan de afrekening tot 1 september worden ingediend. Voor de TVL 2021 Q2 is meer informatie bekend over het accountsproduct.

TVL 2021 Q2: derdenverklaring of accountantsproduct

De aanvraagperiode voor het tweede kwartaal is geopend op vrijdag 25 juni en zal geopend zijn tot en met 20 augustus 2021, 17.00 uur. Voordeel van deze late openstelling is dat de aanvraag gebaseerd kan worden op de werkelijke omzet in Q2. Als referentiekwartaal mag gekozen worden voor 2019 Q2 of 2020 Q3. Het subsidiepercentage bedraagt 100%.

Een in 2020 Q2 gestarte onderneming (tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister) die € 25.000 of meer subsidie aanvraagt heeft een derdenverklaring nodig.

Strekking van de derdenverklaring is om inzicht te krijgen in het opgegeven omzetverlies van de startende ondernemer en “de echtheid” van de startende onderneming.

In geval van een subsidie van € 125.000 of hoger dient zowel bij de aanvraag als bij de definitieve vaststelling een accountantsproduct toegevoegd te worden.

Starters die bedrag van € 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan.

Het accountantsproduct bij aanvraag voldoet als ‘rapport van feitelijke bevindingen’ aan Standard 4400N.

Het accountantsproduct bij aanvraag tot definitieve vaststelling voldoet als ‘samenstellingsverklaring’ aan Standard 4416N (bij controleplichtige ondernemingen kan volstaan worden met een 4400N). Over dit “accountantsproduct” is enige discussie ontstaan tussen de NBA en RVO. Als gevolg hiervan is er nog geen goedgekeurd format.

De RVO meldt: “We realiseren ons dat het opvragen van het accountantsproduct tijd in beslag neemt. Er is een mogelijkheid om het accountantsproduct later aan te leveren. We willen u er wel op wijzen dat uw aanvraag pas in behandeling kan worden genomen wanneer wij het accountantsproduct hebben ontvangen. De behandeltermijn van 8 of 13 weken gaat van start wanneer wij uw accountantsproduct hebben ontvangen.”

TVL 2020 Q4: indienen afrekening mogelijk tot 1 september a.s.

Voor TVL-MKB Q4 2020 zou het doorgeven van de omzetcijfers ter vaststelling per 1 juli 2021 gebeurd dienen te zijn. Deze datum is echter uitgesteld naar 1 september 2021. Nota bene: Voor Q1 2021 dienen de omzetcijfers ter vaststelling per 1 oktober 2021 ingediend te zijn. Door de verhoging van het percentage en het subsidieplafond kan het zijn dat bedrijven een aanvraag van € 125.000 of hoger hebben gedaan. In dat geval geldt voor de vaststelling:

Mkb-onderneming: aanvraag van € 125.000 of hoger
Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming per kwartaal kan ontvangen, is verhoogd van € 90.000 naar € 550.000. Doet u een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan vraagt RVO u om bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring. Bij de vaststelling vraagt RVO uw werkelijke omzet van januari tot en met maart 2021 door te geven.

Welke accountantsverklaring nodig is, hangt af van of het bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Als het bedrijf controleplichtig is, is er een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig. Als het bedrijf niet controleplichtig is, is er een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Ook hier geldt nog de problematiek rondom dit accountantsproduct.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van TVL? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze Forensics & Recovery specialisten rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan). Voor de details van de TVL verwijzen wij u naar onze whitepaper.

Tags: