Vaste kostenvergoeding en cafetariaregeling

Een update vanuit onze salarisadviespraktijk over de cafetariaregeling en de vaste kostenvergoeding. Waar moet je op letten bij het toepassen van deze regelingen?

Vaste kostenvergoeding

Sinds enkele jaren hebben werkgevers te maken met de werkkostenregeling (WKR). Als een werkgever een vaste kostenvergoeding aan werknemers uitbetaalt, moet hij hierbij rekening houden met de werkkostenregeling. Werkgevers moeten uiterlijk op het moment van uitbetaling van een vaste kostenvergoeding over een deugdelijke onderbouwing van de kosten beschikken. Kan de werkgever dit niet, dan wordt de vaste kostenvergoeding tot het loon van de werknemer gerekend. Daarmee wordt dit bedrag dan ook belast.

Indien de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding sinds de invoering van de werkkostenregeling niet meer is gecheckt, is het raadzaam dat alsnog te doen. Ofwel een nieuw kostenonderzoek, ofwel aanpassing van de vaste kostenvergoeding kan nodig zijn. Zo kunt u voorkomen dat de Belastingdienst achteraf het standpunt inneemt dat de vaste kostenvergoeding belastbaar loon is. Joanknecht kan u uiteraard assisteren bij het checken van de vaste kostenvergoeding, het doen van een kostenonderzoek en het vaststellen van een (nieuwe) kostenvergoeding.

Cafetariaregeling

Er zijn manieren waarop je belast loon kunt omruilen tegen onbelast loon voor de werknemer. Dit kan door middel van de zogenaamde cafetariaregeling. Met de cafetariaregeling kun je de arbeidsvoorwaarden van de werknemer fiscaal voordeliger inrichten. Deze regeling biedt de werknemer feitelijk de mogelijkheid het arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Bij de hedendaagse segmenterende arbeidsmarkt, waarbij flexibiliteit een steeds grotere rol speelt, is het voor werkgevers zaak hierop in te spelen. Vaak wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruikt bij het hanteren van de cafetariaregeling. Een andere optie is het optimaliseren van de vergoeding voor het woon-werkverkeer. Lees hier meer over de voordelen.

Toepassen van de cafetariaregeling betekent een verhoging van het netto-inkomen van de werknemer zonder dat daar extra loonkosten voor de werkgever tegenover staan. Dit is daarom een interessant scenario, wanneer je als werkgever iets extra’s voor je werknemers wil doen.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de vaste kostenvergoeding of de cafetariaregeling, neem dan gerust contact op met de salarisadviespraktijk van Joanknecht per e-mail of op telefoonnummer +31 (0) 40 240 9526.Meer weten?

Neem contact op met
onze experts

Marco Verhagen
Marco Verhagen 90x90

Familiebedrijven

T 040 240 94 78

E mverhagen@joanknecht.nl

Joris van Dijk
Joris van Dijk 90x90

Adviseur accountancy

T 040 240 94 93

E jvandijk@joanknecht.nl

Els Joosen
Els Joosen

Adviseur accountancy

T 040 240 94 86

E ejoosen@joanknecht.nl

Nieuws