Vakantietoeslag – niet vergeten

 

Deze maanden worden uw werknemers over het algemeen het meest enthousiast van hun salarisstrook: uitkering van de vakantietoeslag vindt weer plaats. Werknemers kijken hier elk jaar reikhalzend naar uit. Er bestaan echter nog steeds vragen omtrent de vakantietoeslag. Daarom zetten wij voor u de feiten op een rij.

Jaarloon

De vakantietoeslag van de werknemer bedraagt ten minste 8 procent van het daadwerkelijke verdiende bruto jaarloon. Hierin dienen ook onregelmatigheidstoeslagen, overwerk (sinds 1 januari 2018) en uitbetaalde vakantiedagen meegenomen te worden. Wanneer de verloning in een bepaalde periode lager was door bijvoorbeeld ziekte of onbetaald verlof, zal de uitkering van de vakantietoeslag derhalve ook minder zijn.

Uitkering

De uitkering van de vakantietoeslag vindt normaliter plaats in de maand mei of juni. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepaalt dat uiterlijk in juni de vakantiebijslag uitgekeerd dient te zijn. Met een schriftelijke overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. Zo kan ervoor worden gekozen de vakantiebijslag elke maand uit te laten keren.

Bijzonder tarief

De vakantietoeslag wordt belast tegen het zogenaamde bijzondere tarief. Vaak wordt gedacht dat er buitenproportioneel veel belasting afgedragen wordt bij de uitkering van de vakantietoeslag. Echter, het vakantiegeld wordt belast alsof het boven het bruto jaarloon komt, dus het wordt marginaal belast en daarmee ‘normaal’ belast.

Mocht u vragen hebben over de vakantietoeslag, neem dan contact op met Ellen Blenckers, coördinator salarisadministratie, via eblenckers@joanknecht.nl.