Vakantietoeslag, kostenvergoeding en jubileumuitkering

Een korte nieuwsupdate over enkele onderwerpen vanuit ons salaristeam in de periode mei-juni: vakantietoeslag, vaste kostenvergoeding vs. werkkostenregeling en jubileumuitkering.

Vakantietoeslag

De uitkering van de vakantietoeslag vindt voor het merendeel van de werknemers in de maand mei plaats. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) verplicht werkgevers de vakantietoeslag uiterlijk in juni uit te keren. Door middel van een schriftelijke overeenkomst kunt u hiervan afwijken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een periodieke uitbetaling van de vakantietoeslag door verwerking van de vakantietoeslag in het maandsalaris.

De vakantietoeslag bedraagt ten minste 8% van het loon van de werknemer. Dit houdt in dat ook vakantietoeslag wordt gereserveerd over onder andere uitbetaalde vakantiedagen en onregelmatigheidstoeslagen. Daarnaast is het bij meerwerk én overwerk tevens verplicht om vakantietoeslag te reserveren, tenzij de cao anders bepaalt. Let op: als een cao van toepassing is, kan het zijn dat volgens de cao geen recht bestaat op vakantietoeslag op overwerk.

De vakantietoeslag wordt niet belast tegen het normale belastingtarief, maar tegen het zgn. bijzondere tarief. Het bijzonder tarief is hoger dan het normale belastingtarief.

Vaste kostenvergoeding

Sinds enkele jaren hebben werkgevers te maken met de werkkostenregeling (WKR). Als een werkgever een vaste kostenvergoeding aan werknemers uitbetaalt, moet hij hierbij rekening houden met de werkkostenregeling. Werkgevers moeten uiterlijk op het moment van uitbetaling van een vaste kostenvergoeding over een deugdelijke onderbouwing van de kosten beschikken. Kan de werkgever dit niet, dan wordt de vaste kostenvergoeding tot het loon van de werknemer gerekend. Daarmee wordt dit bedrag dan ook belast.

Indien de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding sinds de invoering van de werkkostenregeling niet meer is gecheckt, is het raadzaam dat alsnog te doen. Ofwel een nieuw kostenonderzoek ofwel aanpassing van de vaste kostenvergoeding kan nodig zijn. Zo kunt u voorkomen dat de Belastingdienst achteraf het standpunt inneemt dat de vaste kostenvergoeding belastbaar loon is. Joanknecht kan u uiteraard assisteren bij het checken van de vaste kostenvergoeding, het doen van een kostenonderzoek en het vaststellen van een (nieuwe) kostenvergoeding.

Jubileumuitkering

De jubileumuitkering is een manier om fiscaal voordelig een werknemer, die een lange tijd bij een en dezelfde werkgever in dienst is, iets extra’s te geven. Na 25 dienstjaren mag een werknemer zo’n jubileumuitkering ontvangen. Deze uitkering betreft een onbelast maandloon. Na 40 jaar mag de werknemer opnieuw zo’n jubileumuitkering krijgen. Deze uitkering hoeft niet per se na 25 jaar óf 40 dienstjaren plaats te vinden. Wanneer er geen uitkering plaats heeft gevonden na 25 dienstjaren, mag u na 40 dienstjaren tweemaal een onbelast maandloon uitkeren. Het is essentieel dat een jubileumuitkering pas wordt uitbetaald, nadat het jubileum daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de uitkering van de vakantietoeslag, de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding of de jubileumuitkering, neem dan gerust contact op met de salarisadministratie van Joanknecht via salarisadministratie@joanknecht.nl of op telefoonnummer +31 (0) 40 240 9526.