Update fiscale maatregelen coronacrisis: loonbelasting, global mobility en hr

Update fiscale maatregelen coronacrisis loonbelasting, global mobility en hr

In reactie op het kabinetsbesluit van 12 januari jl. om de huidige lockdown te verlengen, is op 21 januari jl. een nieuwe Kamerbrief verschenen over de uitbreiding van het economische steun- en herstelpakket. Uit deze Kamerbrief volgt dat verschillende fiscale maatregelen worden verlengd. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen op het gebied van loonbelasting, global mobility en hr.

Verlenging goedkeuring uitbetaling onbelaste reiskostenvergoedingen

De onbelaste vaste reiskostenvergoeding mag nog onbelast worden uitbetaald tot 1 april 2021 ook al is het kostenpatroon c.q. het reispatroon gewijzigd, mits het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever waren toegekend. Dit was eerder in december 2020 al goedgekeurd tot 1 februari 2021 en is nu dus verlengd tot 1 april 2021.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling 2021

Evenals in 2020 wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd tot 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarboven geldt een vrije ruimte van 1,18%.

Onderzoek fiscale tegemoetkomingen thuiswerken

Er komt onderzoek naar de mogelijkheden van een structurele aanvullende regeling voor het onbelast vergoeden van de kosten van thuiswerken.

Verlenging goedkeuring uitstel administratieve verplichtingen loonheffingen

Indien nu niet voldaan kan worden aan bepaalde administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld de identificatieplicht, door de diverse Corona restricties, levert dat geen boetes of tariefsverhoging op, mits alsnog zodra het mogelijk is aan deze verplichtingen wordt voldaan. Dit bestaande uitstel wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Verlenging internationale afspraken

Nederland heeft met België en Duitsland bilaterale afspraken gemaakt over de belastingheffing over het arbeidsinkomen van werknemers die in Nederland wonen en in België dan wel Duitsland werken en vice versa. De werknemer heeft de keuze het salaris te laten belasten op basis van de feitelijke verdeling van de werkdagen in het woonland en in het werkland dan wel te abstraheren van het gewijzigde reispatroon door Corona en te doen alsof de werkverdeling gelijk is aan pre-Corona, namelijk zoals in 2019. Deze afspraken golden al voor 2020 en zijn nu verlengd tot 1juli 2021. Ook de sociale zekerheidspositie van de werknemer zal niet veranderen door Corona.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of de belastingadviseurs, zoals vermeld rechtsboven (mobile devices: onderaan) op deze pagina. Wij staan u graag bij.