Update bijzonder uitstel van betaling in verband met corona

In de Kamerbrief van 27 mei 2021 heeft het kabinet opnieuw een verlenging van een aantal fiscale maatregelen uit het economische steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis aangekondigd. Een van de maatregelen die wordt verlengd, heeft betrekking op de aflossing van de opgebouwde belastingschulden als gevolg van het bijzonder uitstel van betaling. Hierna informeren wij u graag over deze verlenging.

Per 1 juli 2021* (toegevoegd 30-06-21: het kabinet heeft besloten dit toch te verlengen naar 01-10-21) is het dus niet langer mogelijk om bijzonder uitstel van betaling in verband met corona aan te vragen. Wel wordt de terugbetalingsregeling verruimd waarvan ondernemers, die als gevolg van het bijzonder uitstel van betaling een belastingschuld hebben opgebouwd, gebruik kunnen maken. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Aanvangsdatum aflossing: de startdatum voor de aflossing van de opgebouwde belastingschuld wordt verplaatst van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022.
  • Betalingstermijn: de aflossingstermijn van de opgebouwde belastingschuld wordt verruimd van 36 maanden naar 60 maanden.
  • Invorderingsrente: de invorderingsrente (de rente die is verschuldigd over te laat betaalde belastingschulden) zal stapsgewijs weer naar het oude niveau worden gebracht. Dit houdt in dat percentage invorderingsrente op 1 januari 2022 niet op 4% maar op 1% zal worden vastgesteld. Op 1 juli 2022 zal de rente worden verhoogd naar 2%. Vervolgens zal de rente jaarlijks worden verhoogd met één procentpunt naar het gebruikelijke tarief van 4%. Dat betekent dat de rente op 1 januari 2023 op 3% wordt vastgesteld en vervolgens op 1 januari 2024 op 4%.

 

Om gebruik te kunnen maken van deze betalingsregeling is het wel van belang dat na het verleende uitstel nieuw opkomende betalingsverplichtingen tijdig zijn/worden voldaan.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met uw contactpersoon bij Joanknecht. Ook vindt u in onze whitepaper meer informatie over de coronasteunmaatregelen van de overheid