Uitstel van betaling voor belastingen in verband met coronacrisis opnieuw verlengd

Uitstel van betaling voor belastingen in verband met coronacrisis opnieuw verlengd

In reactie op de voortdurende economische effecten die de coronacrisis met zich meebrengt, heeft het kabinet in de Kamerbrief van woensdag 9 december 2020 onder meer bekendgemaakt een aantal fiscale maatregelen uit het economische steun- en herstelpakket te verlengen. Een van deze maatregelen die wordt verlengd, betreft het bijzonder uitstel van betaling. Hierna informeren wij u graag over deze verlenging.

Oorspronkelijk was het mogelijk om tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel van betaling aan te vragen in verband met de coronacrisis. In een eerder nieuwsbericht informeerden wij u al dat deze termijn werd verlengd tot 31 december 2020. Als gevolg van de voortdurende economische effecten van de coronacrisis heeft het kabinet nu besloten de regeling voor het bijzonder uitstel van betaling opnieuw te verlengen en wel tot 1 april 2021.

Ondernemers die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze regeling, kunnen hierom tot 1 april 2020 alsnog verzoeken. Ondernemers die reeds gebruikmaken van de regeling kunnen tot uiterlijk 1 april 2021 een verlenging van het uitstel aanvragen.

Concreet betekent deze verlenging het volgende:

  • Ondernemers die na 1 januari 2021 voor de eerste keer een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling doen: deze ondernemers hoeven tot 1 april 2021 niet aan hun in deze periode nieuw opkomende betalingsverplichtingen te voldoen.
  • Ondernemers die reeds gebruikmaken van de regeling: deze ondernemers kunnen tot 1 april 2021 alsnog om verlenging verzoeken.
  • Ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hebben gekregen: deze ondernemers krijgen automatisch uitstel tot 1 april 2021.

Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 april 2021 hoeven te worden hervat.

Betalingsregeling

Zoals reeds aangekondigd, hoeft de opgebouwde belastingschuld niet direct op 1 april 2021 te worden voldaan. Ondernemers krijgen hiervoor een betalingsregeling van 36 maanden aangeboden, welke aanvangt op 1 juli 2021.

Vragen?

Heeft u vragen over uw specifieke situatie? Neem contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail op kdekkers@joanknecht.nl of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of met uw contactpersoon bij Joanknecht.