Maatwerk-uitsluitingsclausule voorkomt discussies bij echtscheiding

Echtscheiding scheiding

Wilt u niet dat uw schenking toekomt aan iemand anders dan de persoon aan wie u de schenking doet? Neem dan een uitsluitingsclausule op bij de schenking. Het opnemen van een uitsluitingsclausule is ook mogelijk in een testament. Door deze op te nemen behoort de schenking tot het privévermogen van degene die de schenking ontvangt, ook al is hij of zij in gemeenschap van goederen gehuwd. 

Onduidelijkheid en discussies door de uitsluitingsclausule kunnen alsnog ontstaan bij een echtscheiding. Denk aan de situatie wanneer de schenking wordt gebruikt voor gezamenlijke uitgaven van de ontvanger van de schenking en zijn partner. U kunt dit voorkomen door een administratie bij te houden met betrekking tot het vermogen dat onder de uitsluitingsclausule wordt verkregen. Tevens is het raadzaam de uitsluitingsclausule op voorhand duidelijk te formuleren.

Uitsluitingsclausule bij echtscheiding

Eerder dit jaar deed de Hoge Raad een uitspraak met betrekking tot een echtscheiding, waarbij een uitsluitingsclausule speelde. De situatie was als volgt: man en vrouw waren gehuwd in gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk heeft de vrouw meerdere schenkingen ontvangen onder een uitsluitingsclausule van totaal € 30.000. De schenkingen zijn overgemaakt naar de gemeenschappelijke rekening. Vervolgens zijn vanaf deze rekening gemeenschappelijke uitgaven gedaan, zoals kosten van de huishouding, vakanties en andere consumptieve uitgaven. Op enig moment gaan de man en vrouw uit elkaar. De ontvangen schenkingen die op de gezamenlijke rekening zijn gestort, zijn inmiddels opgemaakt. De vrouw stelt dat zij nog recht heeft op de schenkingen, omdat deze bedragen alleen voor haar bestemd waren.

Bijhouden gebruik vermogen

De Hoge Raad heeft, in de tegenstelling tot de eerdere uitspraak van het Hof, de vrouw in het gelijk gesteld. Op het moment dat de vrouw de schenking overboekte naar de gemeenschappelijke rekening ontstond een vordering van de vrouw op het gemeenschappelijke vermogen. Dat de bedragen inmiddels zijn opgemaakt aan gemeenschappelijke uitgaven doet hier niet aan af. Het is dus van belang om een deugdelijke administratie bij te houden van vermogen dat onder de uitsluitingsclausule wordt verkregen. Leg vast waar het vermogen voor wordt gebruikt om bij een eventuele discussie aan de bewijslast te kunnen voldoen.

Discussies voorkomen

Om bij toekomstige schenkingen dan wel testamenten op voorhand onduidelijkheden en discussies  te voorkomen, dient u te zorgen voor een juiste formulering van de uitsluitingsclausule. U kunt bijvoorbeeld bij een schenking of in uw testament op laten nemen dat een dergelijke uitsluitingsclausule niet geldt voor het deel dat wordt opgemaakt aan gemeenschappelijke uitgaven, zoals bijvoorbeeld vakanties.

Vragen?

Wilt u meer weten met betrekking tot de formulering of uitwerking van een uitsluitingsclausule, neem dan gerust contact op met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.