Uitgelicht: hoge schulden bij eigen bv worden belast in box 2

De meest verrassende maatregel van Prinsjesdag was ongetwijfeld de aankondiging van de zogenoemde ‘rekening-courantmaatregel’ voor aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders). Helemaal opvallend was dat deze maatregel (per ongeluk) niet was aangekondigd op Prinsjesdag. De betreffende brief ontbrak namelijk bij de Prinsjesdagstukken. De contouren van deze maatregel zijn inmiddels bekend geworden. Hierna wordt daar verder op ingegaan.

Achtergrond maatregel

De achtergrond van de ‘rekening-courantmaatregel’ is volgens het Kabinet als volgt. Uit onderzoek blijkt dat veel ab-houders grote bedragen lenen van hun eigen vennootschappen. Door te lenen van de eigen vennootschap kunnen ab-houders belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen en in bepaalde situaties zelfs afstellen. Het toezicht door de Belastingdienst op leningen van de eigen vennootschap aan de ab-houders is zeer bewerkelijk en leidt in de praktijk tot veel tijdrovende discussies. Volgens het kabinet past de maatregel bij de aanpak van belastingontwijking en zorgt het voor een betere uitvoerbaarheid van het belastingstelsel door de Belastingdienst.

Contouren maatregel

Het kabinet moet de ‘rekening-courantmaatregel’ nog uitwerken. Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren.

  • Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.
  • De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

 

Het kabinet wil dat ab-houders de mogelijkheid krijgen om hun ‘excessieve schulden’ aan de eigen vennootschap af te lossen, voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel nu al aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Het voornemen is om het wetsvoorstel in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Conclusie

Op dit moment is nog veel onduidelijk over de rekening-courantmaatregel. Alleen de contouren zijn nog bekend. Hieruit blijkt wel dat het niet alleen gaat om rekeningen-courant, maar ook om andere leningen van de eigen bv (bijvoorbeeld voor privébeleggingen of –vastgoed). De ‘rekening-courantmaatregel’ kan dus grote impact hebben voor ab-houders.

Het algemene advies is om het wetsvoorstel in 2019 af te wachten. In 2019 bestaat nog de mogelijkheid om het tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap.

Wilt u meer informatie over deze maatregelen uit het Belastingplan of heeft u vragen over de mogelijke gevolgen voor u? Neem dan gerust contact op met Kim Dekkers, belastingadviseur, via e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429, of met een van onze specialisten die rechtsboven op deze pagina staan vermeld.