UBO’s inschrijven gaat nog even duren

Invoering UBO-register vanaf januari 2020

Het kabinet wil het nieuwe UBO-register in 2020 invoeren. Hierover schreven we eerder. Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Volgens de Europese anti-witwasrichtlijn zou het UBO-register op 10 januari 2020 in Nederland van kracht moeten zijn. Dat gaat definitief niet lukken want het wetsvoorstel is nog niet door de Eerste Kamer goedgekeurd.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën begint op 28 januari met het voorbereidend onderzoek. Pas na afronding daarvan zal het aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. Dat kan nog maanden duren.

Op het moment dat de wet van kracht is, voelen vooral nieuwe rechtspersonen de gevolgen. Zij moeten bij oprichting hun UBO’s inschrijven in het nieuwe UBO-register. Organisaties die daarvoor al in het handelsregister staan ingeschreven, hebben dan nog anderhalf jaar de tijd om de UBO’s in te schrijven of de structuur aan te passen.

Alle UBO’s inschrijven?

De UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging.

Bij een bv gaat het bijvoorbeeld om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

 

Niet alle organisaties hoeven hun UBO’s bekend te maken. Onder meer de volgende rechtsvormen zijn hiertoe (op termijn) verplicht:

 • maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • stichtingen;
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid;
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met een onderneming;
 • coöperaties;
 • besloten en naamloze vennootschappen (niet-beursgenoteerd).

 

Op termijn zal ook voor fondsen voor gemene rekening en trusts een UBO-register worden ingesteld.

Bij de volgende rechtsvormen bestaat géén registratieplicht:

 • eenmanszaken;
 • verenigingen van eigenaars;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • historische rechtspersonen zoals gilden en hofjes;
 • buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de UBO-regelgeving in het land waar zij zijn opgericht. UBO’s van buitenlandse ondernemingen zullen in het Nederlandse register dus niet vindbaar zijn.

 

Contact

Indien u vragen heeft over de gevolgen van de invoering van het UBO-register, neem dan contact op met: Kim Dekkers, belastingadviseur, bereikbaar per e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429 of Frank Driessen, partner Forensics & Recovery,  bereikbaar per e-mail of telefoon op 31 (0)40 240 9438.