Thuiswerken: nu gedwongen wellicht, straks structureler? Hoe goed in te regelen in uw organisatie?

Veel werkgevers hebben in de afgelopen maanden noodgedwongen, al dan niet tijdelijk en al dan niet voor alle werknemers, thuiswerken ingevoerd. Veelal is dit op een ad hocbasis gebeurd. Inmiddels is het zaak om op een andere manier hiernaar te kijken, aangezien (deels) thuiswerken voor veel werkgevers en werknemers een aantrekkelijk scenario lijkt te zijn. 

Thuiswerken heeft voor zowel werkgever als werknemer op diverse vlakken een aantal voor- en nadelen. Het raakt diverse onderdelen van de organisatie. Daarom is het goed om thuiswerken en de inbedding daarvan vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Deze multidisciplinaire kijk kunt u van Joanknecht verwachten. We benaderen het vanuit uw strategisch oogpunt: hoe kan thuiswerken bijdragen aan uw organisatiedoelen? Maar daarnaast adviseren onze specialisten u ook op het gebied van fiscale, financiële en IT-aspecten van thuiswerken.

Aandachtspunten beleid thuiswerken

Belangrijke aandachtspunten bij de keuze voor thuiswerken en het implementeren van thuiswerk zijn:

1. Maak keuzes, leg deze keuzes vast in beleid en leg uit aan werknemers:
Strategische keuzes:
– Overwegingen en doelstellingen thuiswerken (corona-gerelateerd, breder, goed werkgeverschap, flexibiliteit, kostenbesparing, etc.).
– Voorwaarden thuiswerken (wie wel, wie niet, functie-gerelateerd, aantal dagen).
– Bepaalde termijn thuiswerken of structureel inbedden.
– Kosten inrichting werkplek thuis.
– Secundaire arbeidsvoorwaarden: kostenvergoedingen, leaseauto’s, reiskosten, etc.
– Werken met vergoedingen (budgetten, bonnen), terbeschikkingstelling zaken, etc. (let ook op fiscale gevolgen van keuzes).
– Communicatie.

Wettelijke kaders bij keuzes:
– Juridisch: Wet Flexibel Werken, rol OR.
– Fiscaal: loonbelasting, btw.

Praktische zaken:
Inrichting werkplek, bereikbaarheid, omgaan met bedrijfseigendommen, gebruik eigen apparatuur, schade, etc.

Financiële gevolgen:
– Kosten thuiswerken.
– Fiscale optimalisatiemogelijkheden (WKR, cafetaria, arbo).

Vastlegging:
– Reglement thuiswerken.
– Overeenkomst thuiswerken (structureel, tijdelijk).

2. Maak individuele afspraken met werknemers:
– Overeenkomst thuiswerken.
– Afspraken over veilig digitaal thuiswerken.

3. Zorg voor een verantwoorde thuiswerkplek:
– Eisen aan thuiswerkplek (arbo, ri&e, beleid werkgever).

4. Let op de specifieke hr aspecten bij thuiswerken:
– Samenwerking: binding houden, aansturing, communicatie.
– Leiderschap.
– Bijzonderheden bij beoordelen.
– Communicatie.

Hoe verder?

Wij helpen u als werkgever graag verder om de voor u juiste keuzes op het gebied van thuiswerken te maken. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak en een toolbox met hulpmiddelen ontwikkeld. En maken graag een afspraak (digitaal dan wel “live”) met u om dit verder te bespreken en maatwerk aan u te leveren. Neem contact op met onze hr-businesspartners.