Terugblik updatesessie: Belastingpakket, btw, lonen en prestatiesturing

Terugblik updatesessie

Eind oktober vond onze updatesessie plaats. We informeerden financieel-verantwoordelijken over de actualiteiten en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de financiële positie van hun organisatie. Wat verandert vanaf januari 2020? Wat betekent dit voor uw bedrijf en hoe speel je hierop tijdig in? In de updatesessie spraken we over belangrijke maatregelen op belastinggebied, wijzigingen btw-heffing in het internationale handelsverkeer en veranderingen op het gebied van lonen en personeel. Ook lieten we een praktijkcasus van IT-Services zien over de meerwaarde van data en prestatiesturing.

Belangrijke maatregelen directe belastingen

Kim Dekkers besprak op hoofdlijnen de aangekondigde wijzigingen uit het Belastingpakket 2020. De maatregelen zien met name op een lastenverlichting voor burgers en een lastenverzwaring voor bedrijven. Ook andere actuele ontwikkelingen passeerden de revue. Zo werd bijvoorbeeld stilgestaan bij het wetsvoorstel excessief lenen en de voorgenomen aanpassing van box 3.

Wilt u meer weten over de besproken punten? Lees erover in de artikelen die we onlangs publiceerden over dividenduitkering, wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap, wijziging belastingheffing box 3 en de belangrijkste maatregelen uit het Belastingpakket.

Vragen? Neem contact op met Kim Dekkers, per  e-mail of per telefoon op +31 (0)40 240 9429.

Wijzigingen btw-heffing in het internationale handelsverkeer

Rianne van den Dungen heeft het in haar presentatie gehad over de btw-wijzigingen in de internationale handel (quick fixes). De volgende zaken zijn besproken:

  • Voorwaarden toepassing nultarief bij intracommunautaire leveringen.
  • Bewijsvermoeden voor het vervoer van de goederen bij intracommunautaire leveringen.
  • Gewijzigde regelgeving met betrekking tot voorraad op afroep in een andere EU-lidstaat.
  • Gewijzigde regelgeving met betrekking tot ketentransacties.

 

Ook is nog kort ingegaan op de voorwaarden van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) die op 1 januari 2020 ingaat.

Vragen? Neem contact op met Rianne van den Dungen, per e-mail of telefonisch via +31(0)40 240 9451.

Veranderingen op het gebied van lonen en personeel

In het onderdeel loonheffingen & sociale zekerheid heeft Fabiënne Hol-van Goethem een overzicht laten zien van de belangrijkste fiscale veranderingen per 2020. Zoals wijzigingen in de werkkostenregeling en in de fiscale behandeling van de fiets van de zaak die de werkgever ter beschikking stelt aan werknemers. Ook de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kwam kort aan bod zoals bijvoorbeel de wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding, de ketenregeling en in de regels voor oproepcontracten.

Wilt u weten wat de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 voor uw onderneming betekent? U bent van harte uitgenodigd voor een seminar dat wij samen met Kaper Nooijen Advocaten op 26 november aanstaande organiseren. We starten om 15.30 uur met de ontvangst en om 16.00 uur met het seminar. Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn? Meld u aan door een e-mail te sturen naar activiteiten@joanknecht.nl.

Vragen? Neem contact op met Fabiënne Hol-van Goethem, per e-mail of telefonisch via +31(0)40 240 9464.

De meerwaarde van data en prestatiesturing, een praktijkcasus van IT-Services

Prestatiesturing en data gaan hand in hand. Joanknecht helpt ondernemers met het inzichtelijk krijgen van relevante data, waarmee managementinformatie beschikbaar komt voor de ondernemer.

 

Dankzij IT-Services worden de benodigde data ten behoeve van prestatiemeting en -sturing geïdentificeerd en via dashboards op een overzichtelijke wijze aan de ondernemer gepresenteerd. Hoe waardevol en leuk kan het sturen van je onderneming zijn? Op basis hiervan helpen we bij het inrichten van de organisatie. Uit de prestatiemeting zal immers blijken dat regelmatige bijsturing vereist is. Zijn de “knoppen om aan te draaien” voldoende bekend? Wij helpen ondernemers bij het identificeren en in werking zetten van de vereiste veranderingen. Dit kan ook betrekking hebben op de herinrichting van processen.

Wilt u meer weten hoe IT-Services u verder kan helpen? Neem gerust even contact op met Jeroen Vervoort over IT-Services (e-mail en telefonisch +31(0)40 240 9494).