Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 Startende ondernemingen

TVL startende ondernemingen

De startersregeling TVL Q1 2021 is van start gegaan. De TVL Startende ondernemingen is er voor ondernemingen in het mkb en voor zzp’ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte. De regeling is open tot 12 juli 17.00 uur.

TVL startende ondernemingen uitgelegd

Op 31 mei jl. is de startersregeling TVL Q1 2021 geopend. De TVL Startende ondernemingen is er voor ondernemingen in het mkb en voor zzp’ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte. De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op het omzetverlies én het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort. Voor de TVL Startersregeling Q1 2021 is in het 1e kwartaal van 2021 tot € 90 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling is open tot 12 juli 17.00 uur.

Voorwaarden voor tegemoetkoming

Voor TVL Startende ondernemingen Q1 2021 gelden de volgende voorlopige voorwaarden. Deze wijken op onderstaande punten af ten opzichte van de “gewone TVL”:

  • uw onderneming is in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 nieuw ingeschreven in het handelsregister van KvK;
  • uw onderneming heeft aantoonbaar omzetverlies in het 1ekwartaal van 2021 van 30% of hoger, vergeleken met de omzet van het 3e kwartaal van 2020;
  • het maximale subsidiebedrag per kwartaal is € 124.999;
  • als uw onderneming verbonden is aan óf onderdeel is van een andere onderneming en daarmee onderdeel van een bestaande groep, komt uw onderneming niet in aanmerking voor TVL Q1 2021 Startende ondernemingen als de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep ligt vóór 1 oktober 2019. Enkele voorbeelden zijn: dochterondernemingen, werkmaatschappijen, startende nieuwe filialen onder een aparte BV, franchisenemers die niet los staan van de franchisegever.

 

Verklaring van deskundige derde bij aanvraag

Is uw onderneming ingeschreven in het Handelsregister van KvK in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 én vraagt de onderneming een subsidie aan van € 25.000 of hoger? Dan voegt de ondernemer een verklaring bij de aanvraag van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde is een extra controle van:

  • het opgegeven omzetverlies;
  • de echtheid van de onderneming (een onderneming mag geen onderdeel zijn van een groep).

 

Berekening subsidie TVL Startende ondernemingen

De subsidie wordt berekend als volgt: subsidie = omzet 3e kwartaal 2020 x percentage omzetverlies x percentage vaste lasten van SBI-code x subsidiepercentage 85%. Valt het berekende subsidiebedrag lager uit dan € 1.500? Dan ontvangt men het minimale subsidiebedrag van € 1.500.

Tegemoetkoming kwartaal 2 2021

Over Q2 2021 krijgen startende ondernemers ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Zij kunnen dan meedoen met TVL Q2 2021. Hiervoor kan een andere vergelijkingsperiode worden gekozen (waardoor cijfers 2019 niet nodig zijn).

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het aanvragen van TVL? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of een van onze Forensics & Recovery specialisten rechtsboven aan deze pagina (mobile devices: onderaan).