Suzan van der Loo, adviseur accountancy: “Super om collega’s en ondernemers te zien groeien!”

Suzan van der Loo adviseur accountancy

“Ik ben nu bijna zes jaar werkzaam bij Joanknecht. In deze periode heb ik veel verschillende werkzaamheden kunnen en mogen doen. Daar heb ik kansen voor gekregen, maar ook gegrepen. Bij Joanknecht staat men voor alles open, maar het initiatief ligt bij jezelf.”

Suzan van der Loo is adviseur accountancy bij Joanknecht, ze wilde nergens anders werken: “Ik zou mijn afstudeeropdracht bij Joanknecht gaan schrijven met een collega-student. Uiteindelijk zijn we elders afgestudeerd, aangezien de opdracht niet aan de eisen voor onze studie voldeed. Maar ik kon Joanknecht niet loslaten. Nadat ik opnieuw in contact kwam, heb ik vrij snel besloten bij Joanknecht in dienst te gaan.”

Coaching: gaaf om te zien hoe collega’s groeien!

Suzan is naast haar reguliere werkzaamheden persoonlijke coach: “Ik vind het leuk om mensen te coachen, zowel persoonlijk als ‘on the job’. Iedereen bij Joanknecht krijgt een persoonlijke coach toegewezen, voor je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt zo’n coach zien als een gereedschapskist. De coachee gaat zelf aan de slag met zijn of haar doelstellingen en geeft bij mij aan wat hij of zij daarvoor nodig heeft. Daarnaast coacht iedereen ‘on the job’. Kennisdeling wordt van iedereen verwacht. Je werkt altijd in teams aan opdrachten. Het is dan logisch dat een meer ervaren collega de anderen begeleidt en ondersteunt waar nodig.”

“Het is leuk om mensen nieuwe dingen te leren, ik ben zelf ook leergierig. Ik vind het mooi om te zien, wanneer een ander progressie maakt. Bij het coachen vind ik het ook leuk om mensen persoonlijk te zien ontwikkelen en daarover te sparren. Ik merk dat mensen me snel vertrouwen en makkelijk iets durven te vertellen.”

“Ik word zelf ook gecoacht. Ik zit elk kwartaal met mijn coach samen, maar kan tussendoor altijd dingen kwijt. Het is waardevol om je ontwikkeling te bespreken. Door de dagelijkse gang van zaken sta je daar niet altijd genoeg bij stil.”

Breder dan alleen accountancy

Suzan zocht naar verbreding in haar werk: “Vanaf begin dit jaar maak ik onderdeel uit van het dat zich richt op bredere advisering en coaching van ondernemers en hun onderneming. Een tijdje was ik zoekende naar wat ik precies wilde. Ik wilde mensen namelijk breder adviseren dan alleen in het vakgebied accountancy. Ook voor ondernemers ben ik coach. Centraal staat mijn passie om mensen beter te maken.”

Vrijheid en ruimte om met initiatieven te komen

“Als je ziet dat iets beter kan, geven ze je bij Joanknecht de ruimte om het aan te geven. Maar natuurlijk ook om het op te lossen, meestal samen met anderen. Het is vooral belangrijk dat je goed communiceert met anderen. Verder word je redelijk vrij gelaten. Dat is wel typisch voor de cultuur. Het is natuurlijk wel van belang dat je hiermee kunt en wilt omgaan. Wanneer je meer kaders nodig hebt, mag je dat ook aangeven.”

De partnergroep doet veel om jongere collega’s bij de bedrijfsvoering van Joanknecht te betrekken. Het ‘Samenwerkingsprogramma’ is hier een onderdeel van. “Hieraan nemen twaalf collega’s, waaronder ik, deel. Het zijn medewerkers die een afspiegeling vormen van de organisatie. We zijn een koppeling tussen de partnergroep en de rest van de organisatie. Niet dat er een kloof is hoor, maar het maakt het communiceren wel wat makkelijker op deze manier.”

Klantgerichte en informele organisatie

“Bij Joanknecht denk ik zelf aan verschillende kernwaarden: informeel, veel ruimte, iedereen kent elkaar, professioneel, maar vooral klantgericht met veel verschillende soorten dienstverlening. De informele sfeer kenmerkt zich onder andere door het deelnemen aan verschillende hardloopactiviteiten met een aantal collega’s diverse keren per jaar. Edwin Vogel is de aanjager hiervan en probeert, samen met ons, steeds meer collega’s enthousiast te maken!”

“De genoemde kenmerken passen goed bij mij en liggen in mijn verlengde. Er is veel aandacht voor de menselijke kant, de organisatie is klein genoeg om elkaar allemaal te kennen. Ik heb tijdens mijn hbo-opleiding stage gelopen bij een heel groot kantoor. Dat leerde me veel, maar bovenal dat het niets voor mij is. Joanknecht past veel beter bij mij. Als je maar wilt, dan kun je hier alles!

Meer weten? Stuur Suzan van der Loo gerust een e-mail of een berichtje via LinkedIn.

Lees ook verhalen van mijn accountancy collega’s, zoals Iris van Mierlo, Cas Claassen en Els Joosen.