Steunmaatregelen coronacrisis: NOW 2.0 en aanvullingen op 1.0

steunmaatregelen coronacrisis now 2.0

Afgelopen woensdag heeft het kabinet uit de doeken gedaan hoe de verschillende steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis in de komende maanden worden voortgezet. In dit bericht gaan we in op de NOW-regeling: deze wordt voortgezet als NOW 2.0. Daarnaast zijn er wijzigingen voor de bestaande regeling NOW 1.0.

Onderstaande samenvatting geeft de wijzigingen beknopt weer. De complete recapitulatie, gebaseerd op brieven van minister Koolmees aan de Tweede Kamer die de wijzigingen op hoofdlijnen beschrijven, vindt u in onze whitepaper.

NOW 1.0

De hoofdkenmerken van de NOW 1.0 regeling zijn:

  • referentiemaand loonsom: januari 2020;
  • periode omzetdaling: mrt/apr/mei of apr/mei/jun of jun/jul/aug;
  • aan te vragen tot en met 5 juni 2020 (was 31 mei).

 

De volgende wijzigingen zijn aangekondigd voor de huidige NOW regeling:

1. Loonsom maart basis voor subsidieberekening in geval van stijgende loonsom

Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari, wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt (bijv. seizoensbedrijven).

2. Afwijkende omzetberekening 2019 in geval van bedrijfsovername

Wanneer een bedrijf in 2019 c.q. voor 1 maart 2020 is gegroeid door een overname, kan dit tot gevolg hebben dat hierdoor geen “20% omzetdaling ten opzichte van de gemiddelde driemaands omzet 2019” gerealiseerd wordt, terwijl wel sprake kan zijn van forse omzetdaling. Voor bedrijven in deze situatie geldt voortaan de regeling voor de “in 2019 startende onderneming” voor de berekening van de referentieomzet: (omzet vanaf moment overname tot 1 maart 2020 / aantal maanden) x 3.

Als gevolg van aanpassingen 1 en 2 is het mogelijk voordelig om alsnog een aanvraag in te dienen, waar eerder besloten was op basis van de oude tekst dat een aanvraag voor de NOW 1.0 geen zin had.

3. Loonsom januari wordt geschoond voor “extra periode salarissen”

Het UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers vanwege de betaling van een dertiende maand in januari de NOW-subsidie moeten terugbetalen.

4. Definitieve subsidievaststelling pas na afloop van aanvraagperiode NOW 2.0

Om de workload bij het UWV te beheersen, kunnen verzoeken voor definitieve subsidieaanvragen voor de NOW 1.0 pas ingediend worden vanaf 7 september a.s. Ondernemingen met een relatief laag voorschot moeten dus op zijn minst tot die tijd op de restant subsidie-uitkering wachten.

5. Accountantsverklaring nodig vanaf € 100.000 voorschot of vanaf € 125.000 subsidie

Deze bedragen gelden per concern, wanneer daarvan sprake is, en anders per rechtspersoon / natuurlijk persoon, niet per loonheffingennummer. (Groeps)vennootschappen die NOW-subsidie hebben aangevraagd op basis van hun vennootschappelijke omzetdaling moeten altijd een accountantsverklaring toevoegen bij hun verzoek om definitieve subsidievaststelling.

NOW 2.0

De hoofdkenmerken van de NOW 2.0 regeling zijn:

  • referentiemaand loonsom: maart 2020;
  • periode omzetdaling: jun/jul/aug of jul/aug/sep of aug/sep/okt;
  • naar verwachting aan te vragen vanaf 6 juli 2020 tot en met 30 september 2020.

 

De NOW 2.0 regeling wijkt op onderstaande punten af van de 1.0 versie.

6. Aansluiting aan de NOW 1.0 periode

Wanneer een onderneming gebruik heeft gemaakt van NOW 1.0, moet de omzetperiode van NOW 2.0 direct aansluiten op de omzetperiode van NOW 1.0.

7. Geen extra hoge korting bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

De subsidie wordt verminderd met 100% van de ontslagen loonsom (was 150% in NOW 1.0) bij ontslagaanvragen ingediend in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. Bij ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 20 medewerkers of meer zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen werkgever en vakbond.

8. Geen dividend- of bonusuitkeringen, geen inkoop van eigen aandelen

Dit verbod geldt over boekjaar 2020 tot het moment van vaststelling van de jaarrekening 2020 (in 2021) en geldt alleen voor bedrijven waarvoor een accountantsverklaring vereist is (zie punt 6). Bij bonusuitkeringen gaat het om bonussen aan bestuur en directie.

9. Inspanningsverklaring om- en bijscholing

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW.

10. Opslag wordt 40%

De subsidie-uitkering bevat een opslag op de loonkosten van 40% (was 30% in NOW 1.0). Deze opslag is verhoogd met het oog op “andere vaste lasten” van ondernemingen.

Vragen?

Neem bij vragen over uw specifieke situatie gerust contact op met uw vaste contactpersoon bij Joanknecht of met een van onderstaande recovery adviseurs.

Frank Driessen | fdriessen@joanknecht.nl | +31 (0)40 240 9438

Christian van der Heijden | cvdheijden@joanknecht.nl | +31 (0)40 240 9422

Ronny Buiting | rbuiting@joanknecht.nl | +31 (0)40 240 9415