Staatssecretaris van Financiën geeft voorlopig nog geen duidelijkheid over btw-plicht commissarissen en toezichthouders

Commissaris van de RvC is geen btw-ondernemer

Via een eerder nieuwsbericht hebben wij u geïnformeerd dat het Europese Hof van Justitie op 13 juni 2019 heeft geoordeeld dat een lid van een Raad van Commissarissen van een stichting geen ondernemer is voor de btw. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de btw-positie van commissarissen en toezichthouders.

Geen vastgesteld beleid

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat de uitspraak van het Hof van Justitie naar zijn mening onvoldoende duidelijkheid biedt om een algemene, voor iedere toezichthouder geldende, beleidslijn in een beleidsbesluit vast te leggen. De Belastingplicht voor de btw is volgens de Staatssecretaris afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het individuele geval. Bij de beoordeling van de belastingplicht zal de inspecteur rekening houden met arrest.

De staatssecretaris geeft aan dat de Hoge Raad binnenkort arrest wijst in een zaak over de btw-belastbaarheid van vacatiegelden. Na het wijzen van dit arrest zal hij opnieuw bezien of het mogelijk is om de btw-plicht van toezichthouders te verduidelijken in een beleidsbesluit.

Voor de praktijk

Voor de praktijk betekent dit er helaas nog weinig duidelijkheid is inzake het ondernemerschap van toezichthouders en commissarissen. Wij adviseren contact met ons op te nemen om na te gaan in hoeverre uw positie overeenkomt met die van de commissaris in het arrest. We kunnen dan nader bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Onze btw-adviseurs helpen u graag verder. Neem gerust contact met hen op via btw@joanknecht.nl.