Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

kredietmogelijkheden startups scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen (traditionele) bankrelatie of -financiering, maar hebben wel behoefte aan overbruggingsfinancieringen om de coronacrisis door te komen. 

Steun van de overheid

Op verzoek van het kabinet zullen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze overbruggingskredieten gaan verstrekken. Startups, scale-ups en andere innovatie bedrijven komen hiervoor in aanmerking. Het kabinet stelt in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. Het streven is om vanaf 20 april aanvragen van bedrijven voor overbruggingsfinanciering mogelijk te maken. De komende periode zullen de ROM’s uitgebreid communiceren over criteria en aanvraagprocedure.

Aan de totstandkoming van dit plan is de afgelopen weken zeer intensief samengewerkt tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s, TechLeap en InvestNL. Met InvestNL en TechLeap wordt ook verder gewerkt aan een gezamenlijk programma gericht op innovatieve startups en scale-ups.

Startups bedreigd in voortbestaan

Uit een survey van TechLeap blijkt dat 80% van de startups verwacht door de coronacrisis in de financiële problemen te komen. 67% zoekt overbruggingsfinanciering vanwege liquiditeitsproblemen. De ROM’s zijn jaarlijks betrokken bij ongeveer de helft van de vroege investeringen in innovatieve bedrijven, en daarmee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland. Ook uit een diepgaande analyse van de portfoliobedrijven van de ROM’s blijkt dat een groot deel van deze bedrijven de komende periode in acute financiële nood zal komen.

Startups, scale-ups maar ook andere innovatieve bedrijven vallen voor een deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen. Terwijl juist deze categorie ondernemers cruciaal is voor de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Bronnen: rijksoverheid.nl en bom.nl

Meer informatie

Voor vragen over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met onze corporate finance adviseurs.

Ronny Buiting | +31 (0)40 240 9415 | rbuiting@joanknecht.nl

Christian van der Heijden | +31 (0)40 240 9422 | cvdheijden@joanknecht.nl