Slim inzetten van technologische ontwikkelingen

 

Technologische ontwikkelingen zetten de financiële wereld op zijn kop. Denk aan blockchain, robotics en business intelligence; je kunt er niet om heen. Digitalisering zorgt ervoor dat acties en handelingen binnen een proces minder zichtbaar en tastbaar zijn. We merken dan ook dat partijen in de keten van elkaar willen dat ze verantwoording afleggen over hun presteren. Vooral betrouwbaarheid is hierin een belangrijk component. Daarnaast maakt de afhankelijkheid van IT ondernemingen kwetsbaarder. Het beveiligingsaspect is niet zo simpel als het lijkt. We zien dat dit uitdagingen met zich meebrengt in het kader van de (jaarrekening)controle.

Systemen moeten aan randvoorwaarden voldoen om op de interne beheersing te kunnen steunen en dat is niet altijd het geval. Automatisering biedt ook kansen; je kunt korter op de bal zitten, als ondernemer en als accountant. Continuous monitoring en continuous auditing maken mogelijk dat je op continue basis informatie verkrijgt over onder meer de werking van interne beheersingsmaatregelen. Als processen inzichtelijk zijn, kunnen repeterende processen zelfs geheel geautomatiseerd worden middels robotic process automation (RPA). De nadruk komt meer op het hele proces te liggen in plaats van het eindproduct. Al deze technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe vraagstukken, zoals over de invloed van robotisering op het kunnen voeren, organiseren en beheersen van bedrijfsprocessen. Deze verschillende vormen van innovatie hebben een belangrijke impact op de toekomst van Joanknecht en onze klanten.

“Wij zijn positief over wat nieuwe technologie onze klanten en ons zal brengen. Tegelijkertijd zijn we realistisch dat naarmate de afhankelijkheid daarvan toeneemt de betrouwbaarheid, beveiliging en continuïteit geborgd moeten zijn.”

7 thema’s voor de toekomst

Dit nieuwsbericht is een onderdeel van een achtergrondartikel waarin Joanknecht 7 thema’s voor de toekomst deelt. Ons zeventigjarig jubileum is een mooi moment om vooruit te kijken naar de komende jaren. We zien trends en ontwikkelingen waar wij ons nu en in de toekomst op willen focussen. Daar nemen we u graag in mee. Lees het achtergrondartikel, waarin we ingaan op slim inzetten van technologische ontwikkelingen, onze mensen, familiebedrijven verder brengen in alle levensfasen, internationaal zakendoen, je accountant als business coach, ondernemen in netwerken en versterken van overlevingskansen. Dit is een greep uit trends en ontwikkelingen die wij vanuit onze business signaleren. Onze agenda is flexibel, maar wat zal blijven is onze persoonlijke benadering vanuit deskundigheid waarbij we motiverend en gedreven voor onze klanten het verschil willen maken.

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van IT of auditing?

Neem contact op met Lucas Vousten, partner IT audit, per mail naar lvousten@joanknecht.nl of telefoon +31 (0)40 240 9516, of Edwin Vogel, audit partner, per mail naar evogel@joanknecht.nl of telefoon +31 (0)40 240 9515.