Terugblik seminar Waarderingsvragen in insolventiesituaties en de WHOA

Joanknecht corporate Guido

Joanknecht Forensics & Recovery organiseerde op 6 juni het seminar “Waarderingsvragen in insolventiesituaties en de WHOA”. Curatoren en advocaten insolventie- of ondernemingsrecht namen we mee in de actualiteiten van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Wij kijken terug op een verdiepende kennissessie die erg werd gewaardeerd door de deelnemers.

Experts in financiële en bedrijfseconomische uitwerking van juridische vraagstukken

Joanknecht Forensics & Recovery kan ondersteunen bij financiële en bedrijfseconomische uitwerking van juridische vraagstukken. In het seminar gingen we in op een actueel onderwerp in onze praktijk: waarderingsvragen in het insolventierecht. Vanuit zowel juridisch oogpunt als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. De ontwikkelingen op wetgevingsgebied en de waarderingsvraagstukken die daarbij komen kijken, zullen ook de ondernemingsrechtpraktijk raken.

Onderwerpen en sprekers

 

Floris Dix_vierkantUpdate WHOA

Floris Dix, advocaat bij Turnaround advocaten en (beoogd) curator, is vanuit zijn dagelijkse praktijk betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen op insolventiegebied. Daarnaast was hij bij de totstandkoming van de Insolad Praktijkregels beoogd curator (“pre pack”) betrokken en nam hij deel aan de consultatiecommissie WHOA van Insolad.

Floris sprak over de hoofdlijnen van de WHOA en gaf een update van de laatste stand van zaken.

 

Waarderingsvragen in het insolventierecht, vanuit een juridisch oogpuntSebastiaan van den Berg_vierkant

Sebastiaan van den Berg, advocaat bij RESOR, promoveerde onlangs onder begeleiding van prof. mr. S.C.J.J. Kortmann en prof. dr. W.G.M. Holterman op het onderwerp “Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht”.

In de juridische praktijk speelt de waardering van ondernemingen en aandelen vaak een rol. Vanuit juridisch perspectief bestaat er op dit moment geen eenduidig begrip van waarde. Bij de toepassing van de WHOA zijn met name de reorganisatiewaarde en de liquidatiewaarde van belang. Sebastiaan heeft aanbevelingen gedaan om de miscommunicatie tussen juristen en bedrijfseconomen te beperken.

 

Christian_van_der_HeijdenWaarderingsvragen in het insolventierecht, vanuit een waarderings- (economisch) oogpunt

Christian van der Heijden, registervaluator bij Joanknecht Corporate Finance en Forensics & Recovery, treedt veelvuldig op als deskundige in waarderingsvraagstukken.

Aan de hand van een case en de input vanuit het onderzoek van Sebastiaan van den Berg, werden de aanwezigen meegenomen in de cijfermatige uitwerking van het begrip reorganisatiewaarde en de dilemma’s bij de verdeling van deze waarde over de verschillende klassen schuldeisers.

Contact

Wilt u meer weten over Joanknecht Forensics & Recovery of bespreken wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van financiële en bedrijfseconomische uitwerking van juridische vraagstukken? Neem gerust contact op met Frank Driessen,  partner Forensics & Recovery bij Joanknecht via +31 (0) 40 240 94 38 of per e-mail op fdriessen@joanknecht.nl.