Joanknecht corporate Guido

Seminar Waarderingsvragen in insolventiesituaties en de WHOA

Joanknecht Forensics & Recovery organiseert op donderdag 6 juni het seminar “Waarderingsvragen in insolventiesituaties en de WHOA”. Hierbij nemen wij curatoren en advocaten insolventie- of ondernemingsrecht mee in de actualiteiten van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). We gaan in op waarderingsvragen in het insolventierecht, vanuit zowel juridisch oogpunt als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. De ontwikkelingen op wetgevingsgebied en de waarderingsvraagstukken die daarbij komen kijken, zullen ook de ondernemingsrechtpraktijk raken.

Mogen wij u op 6 juni verwelkomen? Meld u direct aan voor dit seminar via onderstaand formulier!

Programma

15.30 ontvangst
16.00 seminar
17.30 afsluitende borrel
18.30 einde

Locatie: kantoor Joanknecht, adres: Dr. Holtroplaan, 5652 XR Eindhoven Routebeschrijving Google maps

Onderwerpen en sprekers

 

Floris Dix_vierkantUpdate WHOA

Floris Dix, advocaat bij Turnaround advocaten en (beoogd) curator, is vanuit zijn dagelijkse praktijk betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen op insolventiegebied. Daarnaast was hij bij de totstandkoming van de Insolad Praktijkregels beoogd curator (“pre pack”) betrokken en nam hij deel aan de consultatiecommissie WHOA van Insolad.

Floris praat u bij over de hoofdlijnen van de WHOA en geeft een update van de laatste stand van zaken.

Waarderingsvragen in het insolventierecht, vanuit een juridisch oogpuntSebastiaan van den Berg_vierkant

Sebastiaan van den Berg, advocaat bij RESOR, promoveerde onlangs onder begeleiding van prof. mr. S.C.J.J. Kortmann en prof. dr. W.G.M. Holterman op het onderwerp “Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht”.

In de juridische praktijk speelt de waardering van ondernemingen en aandelen vaak een rol. Vanuit juridisch perspectief bestaat er op dit moment geen eenduidig begrip van waarde. Verschillende beschrijvingen worden gebruikt, zoals de waarde in het economische verkeer, de reële waarde, de objectieve waarde of de werkelijke waarde. Het gebrek aan eenduidigheid kan rechtsonzekerheid creëren. Sebastiaan doet aanbevelingen om de miscommunicatie tussen juristen en bedrijfseconomen te beperken. Ook in het door de wetgever gepresenteerde voorontwerp voor de WHOA, speelt waardering een centrale rol.

Christian_van_der_HeijdenWaarderingsvragen in het insolventierecht, vanuit een waarderings- (economisch) oogpunt

Christian van der Heijden, registervaluator bij Joanknecht Corporate Finance en Forensics & Recovery, treedt veelvuldig op als deskundige in waarderingsvraagstukken.

Aan de hand van een case en de input vanuit het onderzoek van Sebastiaan van den Berg, wordt u meegenomen in hoe een waardering in een insolventiecasus in de praktijk tot stand komt en welke dilemma’s daarbij spelen vanuit waardeerdersperspectief.

Aanmelden voor dit seminar

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Judith van Gils via +31 (0) 40 240 94 20 of per e-mail op activiteiten@joanknecht.nl.