Belgische inwoners betalen binnenkort ook schenkingsrecht bij schenking via Nederlandse notaris

Voor inwoners van België is het nu nog mogelijk om via een buitenlandse notaris een schenking notarieel vast te leggen zonder dat verplicht in België schenkingsrecht verschuldigd is. Op basis van een wetsvoorstel dat onlangs door de Kamercommissie Financiën in België is goedgekeurd, is dit per 1 december 2020 niet meer mogelijk. Maar dat betekent niet dat het niet meer mogelijk is belastingvrij te schenken als inwoner van België!

Schenken in België

In België wordt onderscheid gemaakt tussen het schenken van roerende en onroerende zaken. Bij een schenking van onroerende zaken is een notariële akte verplicht en bij een schenking van roerende zaken, zoals geld en schilderijen, niet. Dit is relevant, omdat een schenking die is vastgelegd in een Belgische notariële akte geregistreerd dient te worden en hierover schenkingsrecht is verschuldigd.

Bij een schenking van roerende zaken bestaat in België de keuze uit drie varianten:

  1. Een handgift. Dit is een schenking van hand tot hand. Voor een handgift geldt geen registratieverplichting en is over de schenking geen schenkingsrecht verschuldigd.
  2. Een overboeking per bank. Ook voor deze schenking geldt geen registratieverplichting en is dus geen schenkingsrecht verschuldigd.
  3. Een notariële schenking. Bij de notariële schenking dient de akte in beginsel te worden geregistreerd en zijn schenkingsrechten verschuldigd. Is de akte verleden voor een buitenlandse (Nederlandse) notaris, dan geldt op dit moment geen registratieplicht en kan schenkingsrecht worden voorkomen.

 

De schenkingsrechten voor roerende zaken variëren tussen de 3 en 7%, afhankelijk van het gewest en wie de ontvanger is. Schenkingen die niet verplicht geregistreerd moeten worden, mogen vrijwillig ter registratie worden aangeboden. Bij registratie zijn de schenkingsrechten verschuldigd.

Onbelast schenken

Een onbelaste schenking kan op dit moment dus door middel van een handgift, een overboeking per bank of door middel van een buitenlandse notariële akte. Indien geen vrijwillige registratie van de schenking plaatsvindt, is erfbelasting verschuldigd bij het overlijden van de schenker binnen drie jaar na de schenking, indien deze ten tijde van zijn overlijden Belgisch Rijksinwoner is. Deze termijn van drie jaar zal wellicht verlengd worden naar vier jaar in het Vlaamse Gewest. De tarieven van het successierecht liggen in België over het algemeen hoger dan die van het schenkingsrecht.

Voor een onbelaste schenking is het dus van belang dat bewezen kan worden wanneer de schenking heeft plaatsgevonden om te voorkomen dat deze onderdeel wordt van de belastbare nalatenschap. Bij vastlegging van de schenking in een notariële akte zal hierover geen discussie ontstaan. Daarom kiezen veel mensen ervoor de schenking notarieel vast te leggen bij een buitenlandse notaris.

Wetsvoorstel

In België is onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën waarin is opgenomen dat vanaf 1 december aanstaande ook buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen in België geregistreerd moeten worden. Hierdoor is het dan niet meer mogelijk een belastingvrije schenking te doen door middel van een buitenlandse notariële schenkingsakte. Het blijft mogelijk om een belastingvrije schenking te doen door middel van een handgift of een bankgift, mits de schenker na de schenking nog lang genoeg in leven blijft. In verband met deze overlevingstermijn is het van belang goed vast te leggen wanneer de schenking heeft plaatsgevonden en bewijsstukken te bewaren, zodat hierover bij een toekomstig overlijden geen discussie kan ontstaan en alsnog successierechten zijn verschuldigd.

Tot slot

Bent u NederBelg of woonachtig in België en wilt u meer weten over de mogelijkheden om (belastingvrij) vermogen over te dragen? Neem dan gerust contact op met onze estate planner, Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.