Schenking van onderneming blijft specialistenwerk

De overdracht van een familiebedrijf aan de volgende generatie vergt een goede planning. Fiscaliteit speelt vaak een belangrijke rol. Net als de wens om alle kinderen gelijkelijk te bevoordelen. De vormgeving van de bedrijfsoverdracht is bepalend voor de fiscale gevolgen.

Een recente rechtbankuitspraak illustreert hoe onbedoeld een fiscale faciliteit werd misgelopen bij de schenking van een onderneming. De ondernemer wilde zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon. De zoon kreeg de aandelen van het bedrijf geschonken, maar werd daarbij verplicht om zijn broer € 5 miljoen te betalen. Deze laatste verplichting had voor de betrokkenen een onvoorziene belastingheffing tot gevolg.

Schenking van aandelen

De schenking van aandelen is in beginsel een vervreemding van aandelen die belast is met aanmerkelijk belangheffing. Op grond van de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting kan deze claim onder voorwaarden worden doorgeschoven naar de bedrijfsopvolger. Dit betekent dat er niet direct hoeft te worden afgerekend bij de schenking van de aandelen.  Indien niet de volledige waarde van de aandelen wordt geschonken maar een deel van de koopsom wordt betaald, wordt dit gezien als een tegenprestatie waarvoor deze doorschuiffaciliteit niet geldt.

Aanmerkelijk belangheffing

De rechter oordeelde in deze casus dat de door de vader gestelde verplichting om € 5 miljoen te betalen aan de andere zoon, wordt gekwalificeerd als tegenprestatie. Dat vader zelf niet de ontvanger was van de tegenprestatie maar een van de andere kinderen maakt dit niet anders. Er was een duidelijke samenhang tussen de schenking  en de verplichting om een bedrag uit te betalen aan de broer, zodat dit als een directe tegenprestatie op de verkrijging van de aandelen werd gezien. De rechter stelde dat niet was voldaan aan de voorwaarden van de doorschuiffaciliteit en over de ‘tegenprestatie’ aanmerkelijk belangheffing verschuldigd was. Het moge duidelijk zijn dat beoogd was om deze claim uit te stellen. Het is de vraag of deze zienswijze van de rechtbank correct is en stand zal houden in een eventueel hoger beroep.

Hulp bij bedrijfsopvolging

Ook in onze praktijk zien wij vaak dat ondernemers hun kinderen in gelijke mate willen bevoordelen. Wanneer niet alle kinderen de ambitie hebben om het bedrijf over te nemen, bestaan er mogelijkheden om het niet-ondernemende kind op andere wijze te compenseren. Het is daarbij belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Onze estate planners staan u graag bij in het proces van bedrijfsopvolging. Neem voor meer informatie over onze aanpak contact op met uw vaste adviseur of met onze estate planner Gavin Vree, per e-mail of per telefoon op +(0)40 240 9440.