Innovatie

Innovatie begint met onze motivatie om actief te vernieuwen zodat we telkens betere diensten kunnen bieden. Technologie heeft grote invloed op de manier waarop we voor onze klanten van betekenis kunnen zijn. Vandaar dat veel belangrijke innovaties door IT worden gedreven. Om succesvol te zijn in die technologische innovaties, betrekken we naast de functionele invalshoek ook de emotionele en de sociale. In de kern blijft het mensenwerk en vervult onze dienstverlening menselijke ondernemersbehoeften.

Actief vernieuwen voor betere diensten

Denken vanuit de ondernemers

We zijn van nature nieuwsgierig naar hoe ondernemers tegen ons en onze dienstverlening aankijken. Door continu en gestructureerd het gesprek daarover aan te gaan, leren we steeds beter waar behoeften liggen en hoe die zich ontwikkelen. Vooral door goed te luisteren, begrijpen we beter waar en hoe we met onze dienstverlening relevant blijven.

 

Welke klus moet er worden geklaard? Wat wil een ondernemer bereiken in een bepaalde situatie? En welke ervaring streeft hij na? We verplaatsen ons in de persoon waarbij omstandigheden vaak sterk bepalend zijn voor de behoefte. Het is aan ons om dat klantperspectief te combineren met de nieuwste technieken en zakelijke inzichten.

 

Actief samenwerken

Om gevoed te blijven in relevante ontwikkelingen, blijven we niet achter ons bureau zitten maar onderhouden we actieve relaties met onze partners, leveranciers en klanten. Daar waar we kunnen, bundelen we onze inspanningen om samen te innoveren. Dat kan bijvoorbeeld door testcases, co-creatie of door te werken met ‘launching clients’.

 

Onze innovatie-agenda

Om innovatieve doorbraken niet te laten afhangen van toeval of individuele heldendaden, voeren we per discipline een innovatie-agenda. Hierin zijn projecten thematisch georiënteerd en gebaseerd op onze kijk op technologie, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en waar modern zakendoen zich naartoe beweegt. Met die aanpak zijn we wendbaar om snel te kunnen handelen als ontwikkelingen daar om vragen.

 

Goed lopende processen voor goed innoveren

We kiezen spitsvondige oplossingen die onze klanten waarderen. We omarmen de kracht van kleine ideeën. Dat doen we door bestaande middelen slim te combineren in onze adviezen en te innoveren rondom onze basisdienstverlening. Een succesfactor voor het slagen van innovaties is het inrichten van goed lopende processen. Een goed idee kan sneuvelen als het niet in het juiste proces is ingebed.

 

Uiteindelijk draait het om de klantervaring. Of we daarin de juiste snaar raken is aan onze klanten. We blijven in gesprek.

Dennis Sevenhoven
Dennis Sevenhoven 90x90

Innovatie | Familiebedrijven

T 040 240 94 32

E dsevenhoven@joanknecht.nl

De overheid biedt innovatieve en duurzame ondernemers – in vrijwel alle sectoren – een breed scala aan fiscale en financiële stimuleringsregelingen. Zo biedt de WBSO financiële ondersteuning voor ondernemingen die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO kan een entreebewijs tot de Innovatiebox zijn, maar ook voor projectfinanciering bij de bank of overheid. De overheid maakt milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen aantrekkelijk via fiscale regelingen. De MIA en EIA bijvoorbeeld, bevorderen de aankoop van milieuvriendelijke investeringen of apparatuur. En VAMIL stimuleert de marktintroductie van uw milieuvriendelijke productinnovaties.